Updates

UpdatesUpdate 16/03/2023

Orders: Indien er vanuit een abonnement een order aangemaakt wordt en er zijn verschillende projecten toegewezen aan het abonnement, dan zullen er verschillende orders aangemaakt worden. Zo zal er per project een afzonderlijk order aangemaakt worden.
Artikels: Bij artikelgroepen is er een checkbox toegevoegd om aan te duiden of de artikelgroepen ook mogen weergegeven worden in wappy.
Stockwijziging: Als je een stockwijziging aanmaakt vanuit een bestelling, dan worden de lijnen met aantal 0 niet meer voorgesteld.
Werkbonnen: Bij het maken van een werkbon vanuit een bestelling, werd vroeger als kostprijs de brutoprijs genomen en werd de korting van de bestelling overgenomen. Nu wordt de nettoprijs als kostprijs genomen en wordt de korting van de bestelling NIET overgenomen.
Werkbonnen: Het werfadres wordt op de werkbon-PDF weergegeven als het werfadres in de werkbon ingevuld is. Vroeger werd dit adres enkel weergegeven als het werfadres afwijkend was t.o.v. het klantadres. Nu wordt er hier geen onderscheid in gemaakt en wordt het werfadres steeds weergegeven op de werkbon-PDF.
Materieel/ installaties: Om een materieel of installatie toe te wijzen aan een factuur, kan er voortaan ook op basis van het projectadres gezocht worden. Op deze manier krijg je enkel maar het materieel of installaties van een specifiek project te zien.
Aankoopfacturen: Er kan op lijnniveau gezocht worden op materieel.
Dagplanning: In een planningsitem kan er een audit log opgevraagd worden.
Dagplanning: Standaard wordt er een overzicht van de werknemers weergegeven in de dagplanning. Via de instellingen > dagplanning kan je voortaan zelf bepalen welke weergave je standaard wenst te zien in de dagplanning. Je kan kiezen voor een weergave van de werknemers, projecten, materieel, ploegen of uitvoeringsfases.
Integraties: Er werd een rechtstreekse koppeling met het boekhoudprogramma YUKI voorzien.
Integraties: De koppeling met de webshop van Deschacht ondersteunt nu ook bestellingen. Een bestelling kan nu dus rechtstreeks doorgestuurd worden naar de webshop.

Opgeloste bugs:
- Teksteditor: Afbeeldingen die gecentreerd of rechts uitgelijnd moeten worden, werden steeds links uitgelijnd weergegeven. Deze afbeeldingen worden nu wel correct uitgelijnd op de PDF.

Update 07/03/2023

Facturen/ aankoopfacturen: De status verstuurd naar boekhouder geeft aan of een factuur wel of niet naar de boekhouder verstuurd is. Vroeger bleef een factuur op 'verstuurd' staan, ook als er iets fout ging bij het verzenden. Dit is niet langer zo. De Naar boekhouder kolom kan nu de mogelijke waarden Ja, Nee, Bezig met versturen of Versturen mislukt als mogelijke waarden hebben i.p.v. enkel Ja/Nee. Als het versturen van de factuur mislukt, dan zal de oranje balk bovenaan de factuur (met de melding dat de factuur reeds naar de boekhouder is verstuurd) ook niet meer zichtbaar zijn.

Opgeloste bugs:
- Orders: Maak je vanuit een order een nieuwe bestelling aan via + bij inzichten, dan wordt de referentie van het order overgenomen. De referentie werd voorheen enkel via de snel bestellen-functie overgenomen, maar nu dus ook via de +.

Update 01/03/2023

Suivo: Vroeger werd er bij elke projectwijziging steeds het adres en coördinaten doorgestuurd naar Suivo. Dat zorgde ervoor dat de custom geofences langs de kant van Suivo verwijderd werden. Nu worden het adres en coördinaten enkel doorgegeven als ze effectief gewijzigd werden in Robaws.
Aankoopfacturen: Het documenttype (aankoopfactuur/creditnota) kan nu heel eenvoudig gewijzigd worden. Heeft onze OCR-functie per vergissing een aankoopfactuur aangemaakt i.p.v. een creditnota, dan kan je de aankoopfactuur via het veld type meteen omzetten naar een creditnota.

Opgeloste bugs:
- Wappy: Indien de functies automatische stockwijziging boeken via wappy > werkbon en werkbon aanmaken bij in/out samen geactiveerd waren, dan werd er een werkbon gemaakt in Robaws, werd er hierop vervolgens een stockwijziging gemaakt en werd er daarop opnieuw een werkbon gemaakt. De werkbon die overbodig is zal niet meer aangemaakt worden, eenmaal beide functies geactiveerd zijn.

Update 28/02/2023

Facturen: Bij het opvragen van de PDF enkel totaalprijs kunnen ook de subtotalen van de titels weergegeven worden, net zoals reeds mogelijk is bij de offerten. Wens je de PDF op deze manier weer te geven, activeer dan de functie Pdf enkel totaalprijs toon subtotalen via instellingen > facturen.

Opgeloste bugs:
- Werkbonnen: Bij het inladen van een werkbon in een factuur of vordering worden de uren ook overgenomen. Er werd eerder slechts rekening gehouden met het materiaal. De uren worden weergegeven met de facturatiestrategie die ingesteld is bij de instellingen van de werkbonnen.

Update 21/02/2023

Projecten: Er kan gezocht worden op Werfnr. RSZ. Enkel de projecten met het opgezochte nummer zullen weergegeven worden.
Werkbonnen: Eenmaal de functie Gebruik titel uitgeschakeld is in de instellingen > werkbonnen, wordt de titel ook niet meer weergegeven op de PDF van de werkbon.
BTW-code: De BTW-code BA van Bosnië en Herzegovina werd toegevoegd.
Aankoopfacturen: Een aankoopfactuur wordt enkel in een betaalbestand opgenomen als de status goedgekeurd toegekend is aan de aankoopfactuur (volgens de goedkeuringsflow), of als de goedkeuringsflow niet aanstaat.

Opgeloste bugs:
- Grootboekrekening: Bij het inladen van een bestelling in een aankoopfactuur, werd de grootboekrekening niet altijd correct overgenomen.

Update 06/02/2023

Opgeloste bugs:
- Webshop - Van Oirschot: Het rechtstreeks plaatsen van een bestelling vanuit Robaws naar Van Oirschot verliep niet altijd even correct. Dit werd opgelost, waardoor het maken van een bestelling naar de webshop van Van Oirschot opnieuw mogelijk is.
- Export-Excel:Het is nu mogelijk om Excels te downloaden met zoektermen die een '&' bevatten.
Voorbeeld: Zoekterm P&GO. Enkel de zoekresultaten van 'P&Go' worden weergegeven in Robaws, maar bij het exporteren naar Excel worden toch alle resultaten geëxporteerd. Nu worden de weergegeven zoekresultaten in Robaws ook correct geëxporteerd naar Excel.

Update 01/02/2023

Aankoopfacturen: De aankoopfacturen worden uitgebreider gecontroleerd tijdens de verwerking. De combinatie van factuurnummer + leverancier + datum, zal hierbij steeds uniek moeten zijn.

Update 31/01/2023

Betaalbestand: Er is een optie toegevoegd waarbij de datum waarop het betaalbestand gegenereerd wordt, als gewenste uitvoeringsdatum kan ingesteld worden. Standaard is de functie Betalen op vervaldatum ingeschakeld en wordt er rekening gehouden met de vervaldatum van de aankoopfactuur. Schakel je deze functie uit, dan wordt er met de datum van het betaalbestand rekening gehouden. Deze functie kan je in- of uitschakelen via de instellingen > aankoopfacturen.

Update 27/01/2023

Betaalbestand: In een betaalbestand wordt er als gewenste uitvoeringsdatum voortaan rekening gehouden met de vervaldatum van de aankoopfactuur en niet meer met de datum waarop het betaalbestand aangemaakt wordt.

Update 26/01/2023

Snelstart: Er kan een configureerbare omschrijving toegekend worden aan de boekingen.

Via Instellingen>Integraties>Snelstart heb je reeds de mogelijkheid om een waarde in te stellen die gebruikt zal worden als omschrijving in Snelstart. Deze velden zijn hernoemd en heten voortaan 'Omschrijving op aankoopboeking' en 'Omschrijving op verkoopboeking' voor respectievelijk aan- en verkoop. Merk op dat vervangingscodes ondersteund zijn. Het kan dus handig zijn om de waarde '${clientName}' in te stellen voor verkoop, en '${supplierName}' voor aankoop.

- Snelstart: Gegevens updaten van klanten en leveranciers in Snelstart verlopen niet correct. Er is een aanpassing gebeurd waardoor het updaten van klanten en leveranciers nu wel weer succesvol doorstromen naar Snelstart.

Update 24/01/2023

Stocktelling: Het registreren van inkomende- en uitgaande voorraad is reeds mogelijk. Er is nu de mogelijkheid om 'stocktellingen' te registreren. In een stockwijziging wordt de functie Stocktelling weergegeven. Activeer je deze functie, dan zal de voorraad van de artikels die opgenomen worden in de stockwijziging als het ware gereset worden naar het opgegeven aantal. Er wordt dus geen inkomende- of uitgaande voorraadbeweging geregistreerd, maar de voorraad wordt overschreven op basis van de telling. Dit is enkel van toepassing op basis van de stocklocatie die in de stockwijziging toegekend werd. Deze functie wordt ook aangeboden in de Robaws-App.

Opgeloste bugs:
- Vorderingen: Lijnen met negatieve bedragen werden niet meegenomen en verrekend in de factuur. Deze lijnen worden voortaan wel meegenomen en verrekend in het factuurbedrag.

Update 23/01/2023

Werkbonnen: Wordt een werkbon omgezet naar een order of factuur, dan worden de lijnen met aantal 0 niet meer meegenomen. Deze worden weggefilterd.

Update 22/01/2023

Materieel: zoeken op merk is mogelijk.

Opgeloste bugs:
- Teksteditor: Lettertype kiezen bij handtekening is nu toegelaten
- Teksteditor: Bij geordende of ongeordende lijsten kan je nu inspringen

Update 20/01/2023

Teksteditor: Een nieuwe teksteditor werd voorzien. Na heel wat problemen in gebruik en weergave met de vorige teksteditor, werd deze vervangen door een nieuwe versie.

Stocklocaties: Een kolom 'Bevat stock' wordt weergegeven in het overzicht van de stocklocaties. Deze kolom geeft aan indien er al dan niet artikels voorradig zijn in deze stocklocatie.

Robaws-App:
- Bij voorraad kan er via de functies 'In/uit' en 'ontvangen bestelling' automatisch een werkbon aangemaakt worden. Eenmaal toegewezen aan een project, kan de waarde van deze artikels zo in de nacalculatie opgenomen worden. Deze functie activeren doe je via instelingen > stockwijziging > werkbon aanmaken na inboeken.

- Serienummers van installaties en materieel kunnen ingescand worden. Op basis van het inscannen d.m.v. een scanner of via de camera-functie worden de serienummers geregistreerd. Het verplaatsen naar een andere stocklocatie of uitboeken van een installatie en/of materieel is hierbij ook mogelijk.

Bijbestellen: Artikels die reeds opgenomen zijn in een bestelbon en zo als backorder geregistreerd werden, zullen niet meer opgenomen worden als artikel dat moet bijbesteld worden.

Opgeloste bugs:
- Robaws-App blokkeert wanneer meerdere foto's geüpload worden.
- Bijbestellen: Artikels waarbij de functie voorraad niet ingeschakeld is, worden niet meer opgenomen in de lijst bijbestellen.
- Projecten: De kaart met het overzicht van de projecten laadt niet correct. Er wordt een grijs scherm weergegeven.
- Wappy: Indien de functie automatische stockwijziging Wappy > werkbon ingeschakeld was, dan werd er soms een lege stockwijziging gemaakt. Er zal enkel een stockwijziging aangemaakt worden, op voorwaarde dat er één of meerdere artikels aan de werkbon in Wappy toegekend worden.

Update 19/01/2023

Robaws App:
- De Robaws app is nu beschikbaar voor meer toestellen. Het was zo dat toestellen zonder camera eerst de app niet konden vinden in de Google Play Store. Nu is dit niet meer noodzakelijk wat er voor zorgt dat de app compatibel is met veel meer toestellen.

- De Robaws app heeft nu een ook betere foutafhandeling. We doen dit door de gebruiker een melding te geven. Als er bijvoorbeeld slechte verbinding is, kan je ervaren hebben dat de stockwijziging niet ingeboekt werd. Vanaf heden zal de stockwijziging niet verdwijnen en kan je die opnieuw proberen in te boeken.

- IOS-toestellen kunnen nu weer foto’s toevoegen vanuit hun fotobibliotheek.

Update 13/01/2023

Audit log: Tot op vandaag kon je via de audit log zien wie er laatst binnen een bepaalde fiche (klantenfiche, offerte, factuur …) gewerkt heeft. Wat die persoon aanpaste, was niet zichtbaar. Daar is nu verandering in gekomen. Vanaf heden kan je binnen elke module zien welke aanpassingen er zijn doorgevoerd. Wat aangepast is, staat in het blauw. Let op: enkel maar gebruikers die toegang hebben tot de algemene instellingen zullen de audit log kunnen raadplegen.

Template bestellingen: Binnen Robaws is het al even mogelijk om binnen modules als offerten en projecten gebruik te maken van templates. Vanaf heden zal dit ook lukken binnen de module bestellingen. Concreet wil dat zeggen dat je voor elk bestellingstype (bestelling, transport, intern, huur, OA, prijsaanvraag) een template kan voorzien. Volg volgende stappen: instellingen – bestellen – templates om de templates te bewerken.

Gewenste Voorraad: Binnen de artikelfiche is er een veld bijgekomen: gewenste voorraad. Als je een artikel wil bijbestellen, zal Robaws aanbevelen om een aantal te bestellen zodat de voorraad gelijk is aan de gewenste voorraad. Voorbeeld: de minimumvoorraad van een artikel is 10, de gewenste voorraad is 20 en in het magazijn liggen slechts 3 artikels. Als je binnen de module artikels op ‘bijbestellen’ klikt, zal Robaws aanbevelen om 17 stuks bij te bestellen.

Android scanner: Voor wie wenst gebruik te maken van zebrascanners in functie van voorraadbeheer zijn er ook belangrijke wijzigingen. Je kan dit lezen op volgende pagina: https://support.robaws.be/nl/article/android-scanners-1mbx3ri/

Update 2/12/2022

Op een factuur kan je nu meer details zien over de gekoppelde betalingen. Er zijn ook een paar wijzigingen in hoe je betalingen verwerkt in Robaws. Meer informatie dit nieuw artikel.

Update 3/11/2022

Offerten: de functie update prijzen houdt voortaan rekening met staffelprijzen i.f.v. het totale aantal van het artikel in de offerte. Dit werd voorheen slechts toegepast per lijn of per post. Er zal dus voortaan een totale hoeveelheidskorting verrekend worden.
Verkoopfacturen: het bedrag in het veld factuur betaald kan bij geïmporteerde facturen steeds aangepast worden.
Aankoopfacturen: de melding verstuurd naar boekhouder wordt weergegeven in de aankoopfactuur.
Vorderingen: een kolom bedrijf werd toegevoegd in het overzicht. Via de instellingen > vorderingen > overzicht kan deze kolom zichtbaar gemaakt worden.
Artikels: bij een stocklocatie kan je voortaan een PDF opvragen waarop een barcode weergegeven wordt.
Interne bestelling: in een interne bestelling kan er voortaan een stocklocatie opgegeven worden waarnaar de voorraad mag geboekt worden. In de Robaws App kan deze stocklocatie steeds gewijzigd worden.
Robaws App: bestellingen die reeds afgewerkt zijn, worden niet meer weergegeven in de applicatie. Enkel de nog te verwerken bestellingen zullen weergegeven worden.
Wappy: Albanees en OekraÏens werden als taal toegevoegd. Deze kunnen als taal voor de interface ingesteld worden. Eigen teksten dienen nog steeds zelf vertaald te worden. Indien de Track & Trace functie ingeschakeld is, kan je voortaan in Wappy een locatiegeschiedenis raadplegen. Via deze locatiegeschiedenis kan je voortaan per dag een overzicht raadplegen van de projecten waarop de werknemer die dag gewerkt heeft en in welke straten er gestopt werd.
Exact Online: Een betaalvoorwaarde met kredietbeperking werd vanuit Robaws foutief doorgestuurd naar Exact Online. Dit is opgelost.

Update 18/10/2022
Facturen en aankoopfacturen: het is niet langer mogelijk om manueel een bedrag in te vullen in het veld betaald op. Dit indien er een actieve koppeling is met Exact Online en de optie afgepunte verkoop/aankoop- facturen op betaald zetten in Robaws geactiveerd is of indien de kassa functionaliteit geactiveerd is.
Integraties: Productflow: er werd een optie toegevoegd waarbij de aangemaakte factuur in Robaws ook op betaald kan geplaatst worden.

Update 5/10/2022
Stockwijziging: er is een retourfunctie voorzien. Hierbij kan je een bestaande stockwijziging retourneren. Zo kunnen artikels die bijvoorbeeld uitgeboekt en toegekend werden aan een project, opnieuw opgenomen worden in de voorraad. Het aantal kan steeds in de retourbon gewijzigd worden.
Werkbonnen: een totaalbedrag van de werkuren en artikels wordt weergegeven per lijn.
Artikels: artikels die manueel aangemaakt werden of via Excel geïmporteerd werden in Robaws, werden nog niet gekoppeld met een webshop van een bepaalde leverancier, tenzij deze artikels rechtstreeks uit een specifieke webshop ingeladen werden in Robaws. Je kan nu via het tabblad leveranciers in de artikelfiche zelf de koppeling voorzien tussen een webshop en de betreffende leverancier. Hiervoor dien je het ID of bestelreferentie van het artikel in te geven.
Aankoopfacturen: nieuwe artikels kunnen vanuit de aankoopfactuur aangemaakt worden. Hierbij zal ook meteen de leverancier en bestelreferentie overgenomen worden in de artikelfiche. Indien het artikel reeds bestaat, dan kan je vanuit de aankoopfactuur ook de aankoopprijs van deze leverancier updaten. Deze functies kan je via de onderbouw van een specifieke lijn opvragen.

Update 27/9/2022
Offerten: via de functie toon totaalkorting op PDF kan je onderaan de offerte het totaalbedrag van de korting weergegeven. Deze functie is optioneel en dient ingeschakeld te worden via de instellingen > offerten.Update 16/9/2022
Aankoopfacturen: indien een aankoopfactuur verwijderd werd, liep de goedkeuringsflow steeds verder en diende de factuur nog steeds goedgekeurd of afgekeurd te worden. De goedkeuringsflow wordt voortaan automatisch beëindigd van zodra een factuur verwijderd wordt.
Dagplanning: de functie wachtkamer werd uitgebreid. Voortaan kan een opdracht uit de wachtkamer versleept worden naar een specifieke dag en werknemer. Je hoeft dus niet steeds opnieuw een datum en tijdstip in te vullen.


Update 7/9/2022
Artikels: bij het dupliceren van een artikel, wordt er voortaan (1) naast het gedupliceerde artikel geplaatst. Op deze manier wordt er een onderscheid gemaakt tussen het oorspronkelijke- en gedupliceerde artikel.

Aankoopfacturen: in de instellingen > aankoopfacturen kan er een automatische status onbetaald ingesteld worden om onbetaalde facturen weer te geven in het overzicht.
Projecten: in de projectfiche kan je via het tabblad planning > dagplanning, het aantal werkbonnen raadplegen die aan een bepaalde planningsopdracht gekoppeld zijn. Hiervoor dien je wel de kolom werkbonnen toe te voegen. Dit doe je via instellingen > dagplanning > overzicht > standaard veld > werkbonnen.

Update 31/8/2022
Artikels: per stocklocatie kan er een minimumvoorraad ingesteld worden.
Facturen: in een verkoopfactuur kan je rechtstreeks een order, werkbon, offerte en verrekening inladen. Zo kan je meerdere documenten via één factuur aanrekenen.
Vorderingen: in een vorderingsstaat kan er naast een order, offerte en verrekening, voortaan ook een werkbon ingeladen worden.

Update 29/8/2022
Facturen- en aankoopfacturen: automatische status instelbaar die gedeeltelijke betalingen aangeven in het overzicht.
Integratie kassasysteem.
OCR: als aan de leverancier een betaalvoorwaarde met financiële korting toegewezen is, dan zal Robaws het resultaat proberen te verbeteren zodat het BTW-bedrag klopt.

Update 24/8/2022
Materieel & installaties: net zoals bij artikels kan er bij materieel en installaties ook een barcode PDF opgevraagd worden. Deze barcode verwijst naar het serienummer en is steeds uniek. Een serienummer/barcode genereren zoals bij artikels is hierdoor niet mogelijk. Via de algemene instellingen kan je het type barcode instellen: QR-code of numerieke code.
Aankoopfacturen: via de instellingen > aankoopfacturen kan je een automatische status voorzien, die aan de aankoopfactuur toegekend wordt van zodra er een werkbon gemaakt wordt (vanuit de aankoopfactuur).
Orders: contactgegevens van de toegewezen contactpersonen kunnen op de order-PDF weergegeven worden. Hiervoor dient de functie bij instellingen > orders geactiveerd te zijn.

Update 17/8/2022
Algemeen: de bewerkingsmogelijkheden voor afbeeldingen zijn uitgebreid.
Artikels: er werd een extra kostprijsstrategie laagste aankoopprijs toegevoegd. Er wordt rekening gehouden met de laagste aankoopprijs van de verschillende voorkeursleveranciers.
Nacalculatie: er werden enkele kolommen toegevoegd aan de nacalculatie. Deze worden niet standaard weergegeven. Hiervoor dienen de kolommen geactiveerd te worden via de instellingen van de nacalculatie.

Update 9/8/2022
Levernota: BTW wordt voorzien op de levernota.
OCR: bij een snelle OCR-conversie wordt de gestructureerde mededeling overgenomen.
Aankoopfacturen: bij nieuwe aankoopfacturen wordt er voortaan rekening gehouden met de vervaldatum die aan de betaalvoorwaarde toegewezen is.

Update 4/8/2022
Aan/verkoopfacturen: vanaf nu kan je het bedrag van de financiële korting zien in het scherm onderaan
Alle modules: de totaalbedragen zijn nu altijd zichtbaar op een vaste plaats onderaan
Artikels: Grootboekrekening kolom is nu beschikbaar als kolom op het overzicht
Betaalvoorwaarden: Je kan vanuit een verkoopfactuur/aankoopfactuur nu rechtstreeks een betaalvoorwaarde aanmaken door op het + teken te klikken naast het veld.
Betaalvoorwaarden: De keuzelijst van betaalvoorwaarden is uitgebreid met een gedetailleerde omschrijving die het aantal dagen en de korting weergeeft.
Betaalvoorwaarden: Worden vanaf nu automatisch opgezocht of aangemaakt in Exact Online, er is geen manuele koppeling meer nodig tenzij voor correcties.
Stockwijzigingen: Vanaf nu is het mogelijk om door te klikken naar de bestelling.

Update 2/8/2022
BTW/algemeen: de mogelijkheid is toegevoegd om met prijzen inclusief BTW te werken. Daarvoor moet je bij Instellingen > BTW tarieven een nieuw BTW tarief toevoegen en 'BTW berekening inclusief' aanvinken.
Werkbonnen: BTW en korting kolommen toegevoegd bij de artikels en bij de uren.
Aankoopfacturen: het totaal exclusief BTW en het BTW bedrag kan je nu aanpassen om kleine rekenverschillen weg te werken. Als je het totaal aanpast gaat Robaws een eenheidsprijs gaan afleiden. Vanuit de OCR wordt niet langer gewerkt met de extra 'Rekenverschillen' lijn.

Update 15/07/2022
Aankoopfacturen: de zoekfunctie werd uitgebreid. Er kan voortaan gezocht worden op omschrijvingen in de PDF van de aankoopfactuur. Zo kunnen aankoopfacturen gefilterd worden op basis van tekst die niet meteen als factuurlijn overgenomen werd in Robaws. Dit is enkel maar mogelijk bij aankoopfacturen die via de OCR-functie verwerkt werden.

Update 12/07/2022
Webshops: we hebben koppelingen voorzien met de webshops van STG, Defrancq, Facq en Dupont. Deze kunnen geactiveerd worden in Robaws voor € 9 per webshop/maand.

Update 04/07/2022
Kolom X in aankoopfactuur: bij aanvinken van een lijn wordt deze niet opgenomen in de nacalculatie van het gekoppelde project.

Update 22/06/2022
Koppeling met One Two.
Via een stockwijziging kan er automatisch een negatieve werkbon aangemaakt worden voor materiaal dat terug van de werf in de voorraad opgenomen wordt.
Exact Online:
Bij het veld 'factuur betaald' in een factuur, krijg je tegenwoordig ook gedeeltelijke betalingen te zien, op voorwaarde dat de opties 'Afgepunte verkoopfacturen/aankoopfacturen op betaald zetten in Robaws' geactiveerd zijn in de configuratie van de Exact Online integratie.
Als je in Robaws een creditnota koppelt aan een aankoop- of verkoopfactuur, dan zal deze creditnota afgepunt worden van de factuur in Exact Online, van zodra beide documenten doorgestuurd worden naar Exact Online.

Update 16/05/2022
Weergave van type bij tekst- en titellijnen in een offerte.
Type bestelling (weergave snel bestellen overzicht) kan standaard ingesteld worden via instellingen > bestellingen.
BTW-tarief kan beperkt worden tot enkel aankoop- en verkoopfactuur.
Posten kunnen via de artikellijst enkel nog opgevraagd worden in offertes. In andere verkoopdocumenten is dit niet meer mogelijk, tenzij je gebruik maakt van de F2-toets.
Agenda-koppeling uitgebreid met O365 agenda-koppeling.

Update 22/04/2022
Een grootboekrekening kan standaard gekoppeld worden aan een klant. Dit was reeds mogelijk bij leveranciers en artikels.
De Robawsbox werd uitgebreid. Er kan een specifieke mailbox aangemaakt worden, waarnaar creditnota's verstuurd kunnen worden.
Per dagboek kan er ook een E-mailadres ingevuld worden, waarnaar de UBL-facturen (verkoop- en aankoopfacturen) verstuurd kunnen worden.
BTW-code IL voor Israël werd toegevoegd.
In de module stockwijziging kan er gezocht worden op klant. Alle stockwijzigingen waar de klant aan gekoppeld is worden weergegeven.
Koppeling met Mollie. Betaallink en/of QR-code kunnen voorzien worden in een verkoopfactuur.

Update 06/04/2022
Standaard documenten kunnen voortaan ook opgemaakt worden in de modules materieel en installaties
Terugkerende planning: tweewekelijks werd als optie toegevoegd. Opdrachten die meerdere dagen in beslag nemen, kunnen voortaan via de terugkerende planning opnieuw ingepland worden.
De functie aantal berekening kan ook gebruikt worden in een bestelbon.
Nacalculatie: het bedrag in de kolom facturen resterend wordt in een rode achtergrondkleur weergegeven, indien de som van de waarden van de kolommen facturen resterend + gerealiseerd groter is dan de gebudgetteerde kosten.
Er werd een snelle OCR-functie toegevoegd in Robaws. Wat is het verschil met de huidige OCR-functie?

Update 02/04/2022
In de module stockwijziging werd een kolom bestelbon nr toegevoegd. Op deze manier krijg je meteen te zien aan welke bestelbon een bepaalde stokwijziging gekoppeld is. Er kan gezocht worden op het bestelbonnummer.

Tekstverwerker: allerlei bugs werden behandeld en opgelost. Bij het wijzigen van een lettertype, lettergrootte, ... heeft dit onmiddellijk invloed op de volledige alinea. Het wijzigen van tekst hoeft dus niet meer lijn per lijn te gebeuren. Het kopiëren van tekst vanuit een Word-document of website wordt voortaan ook correcter verwerkt in de Robaws tekstverwerker. Hiervoor werd een nieuwe HTML-toepassing geïmplementeerd.

Update 25/03/2022
De module 'Materieel installatie' is veranderd van naamgeving naar 'Installaties'.

Update 23/03/2022
Bij de module artikels is het nu mogelijk gemaakt om hier een lijntype te kiezen, dit wordt dan overgenomen naar uw offerte/factuur:


Je kan nu bij de abonnementen een tijdsperiode van 5 jaar selecteren.
Bij de bestellingen is het nu mogelijk gemaakt om met een inleidende tekst en een slottekst te gaan werken.

Update 18/03/2022
Er kunnen voortaan geen dubbele serienummers meer ingeboekt worden. Dit was voorheen steeds mogelijk, maar deze bug werd aangepakt.
Indien je per ongeluk toch een serienummer dubbel zou invoeren, dan wordt er onmiddellijk een foutmelding weergegeven.

Foutmelding in Robaws

Update 15/03/2022
Bij de integraties - Billit - geavanceerde instellingen, is het nu mogelijk om de interne nummering te gebruiken voor de aankoopfacturen. Als u dit activeert, dan wordt de aankoopfactuurnummer gebruikt in Billit.


Er zijn verschillende kolommen toegevoegd die u kan toevoegen in de overzichten. Alsook in de excel files zijn er verschillende kolommen bijgekomen.
Bij de vorderingen is het nu ook mogelijk om gebruik te maken van de aantalberekening:Update 09/03/2022
Als u op een aankoopfactuur verschillende projecten koppelt, en u maakt dan een werkbon aan, dan worden er per project nu verschillende werkbonnen opgemaakt. De werkbonnen worden dus opgesplitst per project.
Als u een stocklocatie open klikt dan zal u zien dat er 2 tabbladen zijn toegevoegd: materieel en materieel installatie:


Bij de bestellingen is het nu mogelijk om een vervangingscode te gebruiken bij 'referentie'.
Bij de betaalvoorwaarden => kredietbeperking is het nu mogelijk gemaakt om te kiezen tussen te berekenen op totaal incl. of excl BTW.Update 28/02/2022
De tekst die zichtbaar is op een dagplanning item kan je zelf gaan instellen, zo kan je echt gaan kiezen wat voor jou belangrijk is om in 1 oogopslag te zien op de dagplanning. Het instellen van de tekst die op blok verschijnt kan worden aangepast via instellingen > dagplanning > "Planning item template". Deze instelling ondersteunt ook de meeste vervangcodes van de dagplanning.

Indien u een lege lijn wilt plaatsen in deze template, gelieve de <br> code te gebruiken.Ook bij de dagplanning - instellingen kan u nu een kolom toevoegen 'werkbons'.Als u dit heeft toegevoegd, dan zal u bij de module projecten - planning - dagplanning, kunnen zien hoeveel gekoppelde werkbonnen er zijn bij dit project.Bij de bestellingen - instellingen kan u hier een strategie nacalculatie kiezen voor uw interne bestellingen.Bij het digitaal ondertekenen van de offerte zal nu ook de persoon die in CC of BCC staat, de bevestiging ontvangen.

Update 24/02/2022
Bij de module 'facturen' is het nu mogelijk om via de instellingen een extra kolom toe te voegen: Verzenden via.
Zo wordt overgenomen vanuit uw klantenfiche of u de factuur zou moeten versturen via mail of via de post. Als u klikt op het icoontje naast de zoekbalk in het overzicht van uw facturen zal u zien dat u hier ook kan op zoeken:


Bij de offerte instellingen is er een vakje toegevoegd waarbij u uw standaard aantal dagen voor uiterste datum kan instellen:In de werknemersfiche is het nu mogelijk gemaakt om een vaste pauze in te geven. Dit wordt dan ook overgenomen bij de werkbonnen en in Wappy.Als u kijkt bij de betalingen, dan zal u zien dat er hier 2 kleuren zijn toegevoegd.
- Groen: bedrag is volledig toegewezen aan factuur
- Geel: betaling is gedeeltelijk toegewezen.
Zo krijgt u een mooi overzicht welke betalingen er volledig zijn toegewezen.

Bij het importeren van artikels vanuit de webshop (importeer artikels vanuit het mandje naar Robaws) kan u nu kiezen of u de uitgebreide omschrijving wenst mee over te nemen of niet:Bij de bestellingen is er nu een mogelijkheid om 'bestelling naar' in te geven. Zo wordt voorzien dat uw stocklocatie automatisch wordt meegenomen als u een stockwijziging uitvoert.
Ook is het mogelijk om vanuit uw bestelling nu een werkbon op te maken via het +.Bij de instellingen - stockwijziging is het mogelijk gemaakt om werkbonnen automatisch te laten opmaken na het inboeken van een stockwijziging.Update 04/02/2022
Er is nu een icoontje toegevoegd rechts bovenaan (het klokje):Als u hierop klikt, dan komt u uit op het Notification Center. Dit is een functie die is toegevoegd als u een foutmeldingsmail krijgt.


Als u hierop doorklikt, dan kun u zien waarom u deze foutmelding krijgt en wat u moet doen:


U krijgt ook nog altijd een e-mail. Als je de e-mail leest of de notificatie in de applicatie leest, wordt de notificatie als 'gelezen' gemarkeerd en verdwijnt die uit het aantal.

Update 28/01/2022

Bij facturen kan er in de zoekbalk gezocht worden op 'betaalvoorwaarde'Bij de klanten, leveranciers en werknemersfiche kan je naast het bankrekeningnummer een BIC nummer toe te voegen. Tegelijk hebben we ook vervangingscodes aangemaakt voor bankrekeningnummer en BIC nummer.

${supplierIban} = IBAN nummer leverancier

${supplierBic} = BiC nummer leverancier

${clientIban} = IBAN nummer klant

${clientBic} = BIC nummer klant

${employeeIban} = IBAN nummer werknemer

${employeeBic} = BIC nummer werknemer

Voor klanten die met betalingsbestanden wensen te werken om te betalen via ING is het toevoegen van het BIC nummer een belangrijke toevoeging. Zonder dit in te vullen wordt het betalingsbestand niet ingelezen door ING voor bulkbetalingen.

Bij de instellingen van Exact Online kan je er voor kiezen om kostenplaatsen bij ofwel verkoop als aankoopfacturen uit of aan te schakelen.Bij de instelling van BTW tarief kan je de grootte van de omschrijving gaan aanpassen.Bij facturen en orders is het mogelijk om met aantalberekeningen te werken door op de 'i' naast aantal te klikken:Bij de algemene instelling is een nieuwe functie toegevoegd:Met markdown kan je bepaalde woorden in je artikellijnen of omschrijving in het vet plaatsen, cursief een titel maken enzoverder.

Een voorbeeld:

We plaatsen 25% korting tussen 4 sterretjes:Op de offerte PDF wordt 25% korting in het vetgedrukt geplaatst:

,

Opgelet: bij het activeren van markdown kan dit mogelijks voor conflict zorgen met bestaande formules die aan posten gekoppeld zijn.

Via de handleiding markdown kan je alle codes terugvinden.

Update 19/01/2022
Het is mogelijk gemaakt om in uw bestelling instellingen de opmerkingen te laten vertalen, dit kan u doen door te klikken op de gele wereldbol.


Bij bestellingen - prijsaanvraag is er nu een mogelijkheid om een offerte te koppelen met uw prijsaanvraag:


Als u dan vanuit uw prijsaanvraag een bestelling opmaakt, dan wordt de prijsaanvraag ook automatisch gekoppeld aan uw bestelling. Maakt u uw bestelling afzonderlijk op? Dan kan u uw prijsaanvraag nog koppelen aan uw bestelling door deze te selecteren bij het vakje 'bestelling'.Het is nu mogelijk gemaakt om bij uw algemene instellingen, de project gegevens, werkbon gegevens en de ordergegevens te laten vertalen door op de gele wereldbol te klikken.
Bij de OCR kan u nu uw hoeveelheden en eenheidsprijzen laten detecteren, u kan deze functie activeren bij uw aankoopfactuur instellingen - doorklikken op uw robawsbox:


Bij de dagplanning instellingen is er een nieuwe functie toegevoegd: 'neem uren over naar werkbon'.
Dit staat standaard geactiveerd. Als u niet wenst dat de details van uw planningsitem mee worden overgenomen naar uw werkbon, dan kan u dit deactiveren.


Er is een nieuwe vervangingscode toegevoegd:
${lineItems}
Als u dit gebruikt, bv op uw standaard document, dan worden de aantallen, eenheden en omschrijvingen overgenomen.

Bij de artikel module - stock reservaties krijgt u nu een overzicht van uw openstaande bestellingen:


Bij de facturen analyse kan u nu uw totaal incl. BTW + totaal betaald + onbetaalde facturen terugvinden:Update 23/12/2021
Er werden opnieuw een groot aantal vervangingscodes toegevoegd. Een overzicht van alle codes kan u vinden op https://support.robaws.be/nl/article/vervangingscode-1he52l3/
Bij de instellingen voor extra velden wordt nu de groep waartoe het extra veld hoort vermeldt in het overzicht om de structuur in één oogopslag terug te vinden.Recurrente planning is nu mogelijk in Robaws. Op een planningsitem is er een kader toegevoegd 'Terugkerend planningsItem'. Hier kan u de periodiciteit ingeven op welke basis het planningsitem automatisch terugkomt in de planning. Er kan tevens een einddatum meegegeven worden tot hoe ver in de tijd de recurrente planning geldt.Bij de dagplanning konden reeds de materialen van een project of order geïmporteerd worden als lijnen via de '...'. Nu is de optie erbij gekomen om de lijnen van de bestellingen die op het gekoppelde project zitten over te nemen.De vervangingscodes voor de algemene parameters op een offerte kunnen nu ook gebruikt worden in de inleidende en/of slottekst.
Een nieuw artikel dat via een aankoopfactuur is ingeladen in Robaws kan via 1 knop als een nieuw artikel in de bibliotheek toegevoegd worden. Wanneer de lijn opengeklikt wordt, verschijnt de knop 'Toevoegen als nieuw artikel'De facturatiestrategie om van werkbon(nen) een factuur te maken is uitgebreid.
* Detail per werkbon => Zoals vroeger als factureren detail aanlag, iedere lijn wordt overgenomen op de factuur.
* Detail optelsom werkbons => Zoals vroeger als factureren detail aflag, lijnen met dezelfde artikels/omschrijvingen worden opgeteld.
* 1 regel per werkbon => Nieuw, enkel het totaal bedrag wordt als 1 lijntje op factuur geplaatst. De tekst die weergegeven wordt kan je ook bij de werkboninstellingen terugvinden.Update 01/12/2021
Het is nu mogelijk om bij de aankoopfactuur instellingen een kolom toe te voegen met de goedkeuringsflow. Zo kan je gemakkelijk zien welke status uw aankoopfactuur heeft i.v.m. uw goedkeuring.
U kan hier ook een status toekennen als de factuur nog 'afwachtend' is. Dit kan u aanvullen bij uw aankoopfactuur instellingen onder dit vakje:Als u via uw dagplanning uw PDF neemt, dan wordt nu ook het verlof erop vermeld van de arbeiders.
Bij de dagplanning - planningsitem kan u nu dit vakje terugvinden:Let op! Dit wordt enkel getoond als er een project of een order gekoppeld is aan uw planningsitem!
De bedoeling hiervan is dat u via deze knop de lijntjes van uw order kan overnemen, of de lijntjes van uw bill of materials van uw project.Het is nu mogelijk om bij uw overzicht van orders/werkbonnen een PDF te kiezen zonder prijzen.Bij de module facturen, werkbon en orders wordt de PDF nu anders genomen. Als u een selectie maakt van uw fiches en u maakt dan van deze een PDF dan wordt dit gesorteerd zoals u de sortering heeft geplaatst in het overzicht. Bv: u sorteert op datum, dan gaan de documenten ook gesorteerd worden op datum.
Maakt u geen selectie dan worden alle fiches genomen van het overzicht en wordt dit in 1 PDF geplaatst.

Update 18/11/2021
Voor de betrouwbaarheid van het versturen naar boekhouder gebruiken we nu altijd ons eigen e-mail systeem om de UBL te versturen. De facturen gaan vanaf nu verstuurd worden van: [email protected]Dit is een interne aanpassing, er verandert niets aan de werking voor het versturen naar boekhouder.

Update 10/11/2021
Het is mogelijk om de tracking pixel uit te schakelen van uw mail. Dit kan u doen via de E-mail instellingen:
Als u dit deactiveert, dan wordt de tracking pixel niet meer meegezonden met uw mail en is de kans kleiner dat de mails in de spam terechtkomen.
Belangrijk! Als u deze functie deactiveert, dan wordt de status ook niet meer geüpdatet in Robaws.

Update 05/11/2021
Gelijkaardig aan de andere modules in Robaws kan je nu extra velden toevoegen bij de instellingen van stockwijziging en taak.
Het is nu mogelijk om per offerte lijn een foto te gaan toevoegen. Hiervoor klik je uw lijn open op uw offerte - dan kies je opmaak en klik je op het oranje vakje met de 3 witte bolletjes:


Belangrijk! Als er al een foto was toegevoegd op uw artikel, en uw voegt nog een foto toe via uw offerte lijn, dan wordt de foto van uw artikel niet overgenomen op de PDF, enkel de foto vanop uw offertelijn.

Update 29/10/2021

Het totaal aantal uren wordt nu weergegeven op de Bill of work PDF
Facturatie vorderingen: de twee facturatieknoppen (factureren detail/eenvoudige factuur) op een vordering zijn vervangen door 1 knop. Het type factuur kan u vanaf nu instellen op de vordering zelf via het veld 'Facturatie'. Deze aanpassing zorgt ervoor dat er geen kleine rekenverschillen meer zijn tussen de vorderingsstaat en de pdf wat betreft het bedrag incl. BTW. U kan de standaard strategie voor nieuwe vorderingen bepalen in de instellingen van vorderingen.

Update 28/10/2021
Als je artikels vanuit uw winkelmandje bij een webshop wenst te importeren in Robaws, krijg je nu de keuze of u de foto als een interne foto wenst te plaatsen of niet:


De knop Posten kan je nu terugvinden bij de module 'Artikels' in plaats van bij de module 'Offerten'.


Bij de Instellingen - Vorderingen kan u nu 'Toon totaal incl. BTW' actief plaatsen, als dit actief is dan wordt het lijntje incl. BTW op uw vordering weggelaten.U kan bij de Instellingen - Facturen nu een status na verzenden met Peppol toekennen.

Update 27/10/2021
Het is nu mogelijk om bij de Offerte-projectplanning zelf een factuur te gaan toekennen aan de juiste fase:Update 21/10/2021
Sinds de vorige update is het mogelijk aantal formules toe te voegen in de offertes. Als je dat wenst kan je deze formules nu ook zichtbaar maken op de offerte pdf. Je kan deze instelling activeren in de algemene instellingen bij de aantal berekening:

UNPAID zoekfunctie is nu ook mogelijk bij de aankoopfacturen.

Tot op heden werd bij het toevoegen van een indirecte kost de indirecte kost gelijk verdeeld over alle lijnen. Nu is het mogelijk deze indirecte kost proportioneel volgens de prijs van die lijn te verdelen. Waardoor de kleine prijzen een kleiner aandeel krijgen in de verdeling van de indirecte kost. Je kan deze functie activeren in de offerte instellingen. Deze functie kan ook pas gebruikt worden op nieuwe offertes nadat deze is geactiveerd in de instellingen m.a.w. deze functie kan niet gebruikt worden met terugwerkende kracht voor bestaande offertes.


Update 05/10/2021
We hebben het mogelijk gemaakt om standaard formule berekening toe te voegen bij de kolom aantal.
Zie algemene instellingenBij de opmaak van een factuur waarin meerdere werkbonnen zijn opgenomen worden de werkbonnen in één pdf samengevoegd als je deze wenst te versturen via mail.

Voortaan worden interne bestelbonnen ook opgenomen in de nacalculatie
Het is nu mogelijk voor de onderaannemers om de prestatiefiches van hun werknemers zelf op te halen vanuit ons gloednieuw Robaws portaal.Update 20/09/2021
De bouwpartners zijn voortaan samengevoegd bij de leveranciers en kunnen voortaan ook daar aangemaakt worden.
Het is nu mogelijk om staffelprijzen toe te voegen met percentages
Je kan nu vanuit de inzichten in een project doorklikken naar het overzicht van de stockwijzigingen.


Update 16/09/2021
Via de project instellingen kan u ervoor kiezen om interne communicatie vanuit de projectmodule toe te voegen op de project pdf. m.a.w. u gaat onderstaande opmerking te zien krijgen bij het exporteren van een project pdf.

Wanneer je posten toewijst en je hebt reeds de posten gewijzigd worden deze niet meer gereset.

De functie om de een offerte lijnen te exporteren naar een Excel bestand is uitgebreid. Je kan nu naast het exporteren van de offerte lijnen ook een "Bill of ..." exporteren.

Bij het gebruik van meerdere bedrijven(dagboeken) binnen één Robaws omgeving is het nu mogelijk om factuurnummers te hergebruiken onder een ander dagboek. M.a.w. een factuurnummer kan in uw omgeving meermaals voorkomen dit telkens onder een ander bedrijf(dagboek).
Nu vind je op de prestatiefiche van een werknemer ook de rusttijden per dag en krijgt u nu ook de prestaties per project/dag te zien in de laatste kolom.

Bij de email template instelling kan er nu voor gekozen worden om aparte status toe te kennen als een aanpassing word gevraagd bij het digitaal ondertekenen van een document.

Update 14/09/2021Bij het toevoegen van een planning item bij dagplanning wordt een artikellijst aangemaakt in Wappy. Vroeger werd daar de verkoopsnaam van het artikel weergegeven, sinds de update van vandaag staat hier de interne naam voor het artikel
Bij verkoopsfacturen kan u zoeken op 'UNPAID' in de zoekbalk. Zo kan je het toch het totaal zien van openstaande facturen, ook al is de status verschillend (bv. aanmaning, vervallen, ...). Hierbij kan je ook de zoekopdracht verfijnen door bedragen op te geven in de zoekbalk na 'UNPAID'. Bijvoorbeeld: bij volgende zoekopdracht 'UNPAID:>5000' of 'UNPAID:=5000' of 'UNPAID:<5000' krijgt u alle onbetaalde facturen boven/gelijk/onder het bedrag van 5000€.


Vanuit artikelfiche kan je rechtstreeks een bestelling of een stockwijziging aanmaken.Bij de werknemersfiche is nu ook een inzichtentool toegevoegd.Bij de module materieel installatie kan in het overzicht een extra kolom worden ingesteld. De kolom 'werknemer'.
Op de werkbon is er een extra kolom bij de kilometerregistratie 'kilometer totaal'.
Bij het toevoegen van artikels uit de webshop van Trilec in Robaws worden de productfoto's voortaan ook meegenomen in de artikelfiche.
Je kan telkens beslissen om de onderbouw van een post wel of niet te tonen op de PDF.
Bij posten kan je dit instellen dat dit standaard wel of niet wordt vertoond.Of wil je deze eenmalig wel of niet op de PDF plaatsen dan kan je dit nog wijzigen bij de opmaak van de offerteBij het e-mailen van een verkoopsfactuur kun je als bijlage de ubl-versie ervan toevoegen. Dit kan je instellen in de template van de factuur e-mail omdat standaard te laten verlopen of je voegt deze manueel in bij het versturen van een e-mail.


Naast de zoekfunctie op alle modules is er een extra knop bijgekomen. Als je daar op klikt zie je dat je kan zoeken op gearchiveerde en verwijderde fiches.Om een fiche te archiveren zal je boven de actiebalk zien dat er een icoontje is bijgekomen naast de prullenmand.Bij de 'snel bestellen' functie kan je nu ook kiezen welk type bestelbon je aanmaakt.Update 3/09/2021

Bij het selecteren van standaard documenten verschijnt een nieuwe dropdown menu. Zo kan je standaard documenten ook al rechstreeks gaan raadplegen in PDF. Druk op PDF bewerken om het document aan te passen.


Bij de artikelfiche is een optie toegevoegd om een barcode automatisch te genereren.Op de dagplanning is er een extra functie. Bovenaan kan u de planningsitems exporteren naar Excel.
Bestellingen zijn een onderdeel van de nacalculatie. Sinds kort worden hier nu ook de bestelbonnen die een onderaanneming betreffen bijgerekend.

Update 1/09/2021

Vanuit een artikelfiche en vanuit offerte overzicht kan rechtstreeks een bestelbon worden opgemaakt.
Bij abonnementen is er een nieuwe periodiciteit toegevoegd waardoor je nu ook wekelijks automatisch terugkerende facturen kan laten aanmaken
Bij het overzicht in de module 'bestellingen' kan je een extra kolom toevoegen. 'Totaal aankoopfactuur' dit is het totaalbedrag van aankoopfacturen die gelinkt zijn aan deze bestelling.
Bij de instellingen van offerten kun je extra opties selecteren voor de weergave van de bill of materials.Bij het versturen van een factuur die vanuit een vordering werd opgemaakt, krijg je nu ook de optie om de vordering in bijlage mee te sturen.
Bij de algemene instellingen kan je je 'standaard land' gaan selecteren waardoor facturen automatisch van daaruit worden opgemaakt.Wanneer je een stocklocatie bekijkt kan je van daaruit een Excel nemen om te zien welke artikels/materieel zich daar bevinden.Update 26/08/2021

Bij het trekken van een Bill of Materials Excel vanuit offerten zal niet enkel de artikellijst zichtbaar zijn maar vanaf nu zullen ook de aantallen op de Excel staan.Bij de module werknemers kan er in de zoekbalk gezocht worden op skills en functie
Zoals op alle modules kan je bij de werknemers module bestanden toevoegen. Bij het versturen van een e-mail kan je deze bestanden toevoegen als bijlage.
Bij offerten is er een extra PDF-optie toegevoegd. Hiermee kan je een offerte versturen zonder eenheidsprijs.
Bij het wijzigen van een factuurnummer krijg je een melding wanneer dit factuurnummer reeds in gebruik is.

Belangrijk informatie voor Peppol gebruikers: binnenkort wijzigen de veiligheidsmaatregelen bij peppol. Ook Robaws gebruikers moeten hier aan voldoen om vanuit Robaws via Peppol facturen te versturen. De supportdienst van Robaws brengt dit graag voor je in orde. Lees daarom zeker onze handleiding Peppol. Daarin vind je terug welke gegevens we nodig hebben om de beveiliging in orde te brengen. Wij raden je aan dit voor 1 september in orde te brengen om zeker in orde te zijn voor de wijziging!

Update 17/08/2021
Je kan voortaan een vordering exporteren naar een Excel bestand zoals je kan bij de offertes.

In het overzicht van de verzonden mails kan u nu naast de ontvanger('s) ook CC & BCC ontvangers zien.
Facturen en offerten krijgen voortaan enkel de status "gelezen" als de e-mail template na het versturen de "verzonden" status toekent. Dus indien u op dit moment geen verzonden status toekent in uw e-mail templates zal u deze moeten aanvullen in de instellingen van de module bij e-mail templates om gebruik te willen maken van de status "gelezen".

Update 13/08/2021
Upgrade analyse facturen:

De analyse tab bij facturen werd aangepakt. De tijdslijn van het overzicht kan voortaan ook per kwartaal gekozen worden.
Het detail van de facturen kan je via de dropdown nu selecteren naar de gewenste keuze (status, project, klant, artikel,...)
Beide grafieken kan men nu exporteren, dit kan naar zowel foto- als excelformaat.
Ook bij de aankoopfacturen is de tab 'analyse' beschikbaar geworden.

Update 12/08/2021
Bij OCR herkenning probeert Robaws de artikelen, projecten en bestellingen meteen te koppelen aan de aankoopfactuur. Indien je dit echter niet wenst kan je nu via de aankoopfactuur instellingen deze opties gaan afleggen zodat de koppeling niet automatisch gebeurt.


Update 29/07/2021
Bij import vanuit de Cebeo webshop worden de eenheden meegenomen.
In de instellingen kan je op de gemaakte emailtemplates nu ook een CC en/of BCC meegeven. Zo kan je een emailadres instellen naar waar iedere mail vanuit die template verstuurd wordt.

Update 26/07/2021
Vanaf nu kan je vanuit een offerte een "Bill of materials" exporteren naar een Excel bestand.


Als je een item verwijderd hebt uit Robaws kan je deze terugvinden in het overzicht van de desbetreffende module. Wens je alle verwijderde items terug te vinden dan kan je "DELETED" ingeven in de zoekbalk van de module. Hierna krijg je een overzicht van alle verwijderde items. Wens je het verwijderd item terug te plaatsen dan kan dat ook door het item te openen en bovenaan de verwijdering ongedaan te maken.

In de goedkeuringsflow kan je nu opmerkingen meegeven bij elke mogelijke status die nadien kan geraadpleegd worden in de aankoopfactuur.

Je kan nu ook de aanmaak datum van een taak raadplegen in het takenoverzicht.
Als je de dagplanning wilt exporteren kan je deze export nu beperken op een zoekterm.

De Geodynamics integratie is uitgebreid waardoor je nu een project prefix kan meegeven naar Geodynamics net zoals reeds mogelijk was bij Archisnapper.

Update 22/07/2021
Sneller heen en weer navigeren tussen dagplanning en planning items door geen volledige refresh te doen

Update 20/07/2021
Ponto Bulk betalingen: Indien uw bankinstelling dit toelaat kan je nu meerdere aankoopfacturen betalen in één beweging via Ponto.
Je kan nu de franstalige komma notatie gebruiken in de Import template.('.' ipv ',')
In de stockwijzigingsmodule kan je nu ook zoeken op barcode nummer.

Update 15/07/2021

We hebben de koppeling tussen Robaws en Billit geoptimaliseerd. Vroeger gebeurde het vaak dat klanten tweemaal werden aangemaakt in Billit. Dit probleem werd verholpen
Bij het opstarten van de goedkeuringsflow krijgt de persoon die moet goedkeuren een melding om enkele aankoopfacturen goed te keuren alvorens ze betaald worden. In het scherm die de goedkeurder te zien krijgt is het mogelijk om een beperkt aantal zaken aan te passen. Dat is: grootboekrekening, activiteit, bestelling en project.Wanneer een post werd gewijzigd op een offerte kan je deze aangepaste post 'eenmalig' opslaan in de bibliotheek voor nadien correcte nacalculatie mogelijk te maken. Bekijk hier de video voor meer informatie.Update 01/07/2021
Nacalculatiedetail toont nu ook onderliggende bedragen.
Het is nu mogelijk abonnementen te importeren via de import template.
De taakbeschrijving wordt nu voorzien van de desbetreffende klantnaam.
Veld PO-nummer niet zichtbaar bij aanmaken van order.

Update 25/06/2021
Er zijn enkele aanpassingen gebeurd zodat de OCR-Functie wat flexibeler wordt:
U kan nu zelf de OCR-Functie activeren in uw Aankoopfacturen-Instellingen, zo hoeft u niet eerst support meer te contacteren.
Zodra u dan uw eerste factuur doorstuurt naar uw Robawsbox zal dit actief zijn.Let op! Het is belangrijk dat uw BTW nummer correct is ingevuld in de Algemene instellingen. Ook als u met meerdere bedrijven werkt dan moeten alle BTW nummers goed ingevuld worden.

Onder het vakje van OCR kan u nu een blok terugvinden in verband met uw Robawsbox.
Hier kan je meerdere mailboxen gaan toevoegen:Als u hier uw mailbox open klikt dan kan u verschillende bedrijven koppelen en het dagboek instellen die u zelf wenst.U ziet dat er hier 3 functies actief staan:
- UBL verwerken: als u deze functie activeert zal er van een UBL een factuur worden gemaakt.
- OCR toepassen: de PDF wordt verwerkt in de aankoopfactuur.
- Detecteer factuurlijnen: alle lijntjes worden verwerkt in de aankoopfactuur in plaats van enkel het totaal.
Als u alle 3 deze functies deactiveert dan wordt enkel de PDF toegevoegd aan uw factuur.

Het is nu ook mogelijk om op te volgen of uw facturen in behandeling zijn of om een factuur tegen te houden maximum 15 minuten na het versturen van uw factuur naar uw Robawsbox.
Dit kan u terugvinden in het overzicht van uw aankoopfacturen via de knop links bovenaan 'Scans in behandeling'.


Zodra uw document de status 'In behandeling' heeft is het niet meer mogelijk om deze nog tegen te houden.

Update 11/06/2021
Gelijkaardig aan de andere modules in Robaws kan je nu ook standaarddocumenten toevoegen bij de Vordering instellingen.
Het is nu mogelijk om uw gekoppelde bestelbon aan een inkomende factuur onmiddellijk toe te wijzen aan alle lijnen.

Hiervoor kan je klikken op het popup scherm: toewijzen aan alle lijnen:


Dan is uw bestelbon gekoppeld aan alle lijntjes in uw factuur:Update 9/06/2021
Bij de Nacalculatie excel wordt nu ook de onderbouw van de posten weergegeven.
Het is nu mogelijk om in uw factuur PDF blokken te combineren van order, werkbon, transport en projecten.

Zie onderstaand voorbeeld:Dit komt dan zo op uw PDF zichtbaar:


Bij een factuur kan je nu een orderblok toevoegen:
Hiervoor ga je naar uw 'Algemene instellingen' - en activeer 'Gebruik order gegevens'.Dit komt dan in uw factuur zoals het onderstaand voorbeeld:Update 4/06/2021
Er is een nieuw vervangingscode toegevoegd voor de facturatie mail van uw klanten: ${clientInvoiceEmail}
Offertes: als je de vervangingscode ${offerCity} gebruikt zal de postcode niet mee overkomen, voor de postcode gebruikt u nu deze vervangingscode: ${offerZipcode}
Het is nu mogelijk om de goedkeuringsflow automatisch te activeren als u uw factuur verstuurd naar uw Robawsbox. Dit is een instelling die u nog moet activeren.
Deze instelling kan u activeren bij 'Aankoopfactuur instellingen' - Goedkeuringsaanvraag automatisch starten:Bij het goedkeuringsoverzicht zijn er 2 extra kolommen toegevoegd: datum en vervaldatum:Gelijkaardig aan de andere modules in Robaws kan je nu ook standaarddocumenten toevoegen bij de dagplanning instellingen.

Update 3/06/2021
Bij de module 'Bestelling' is het mogelijk om uw bestelbon nummer aan te passen via het 'potloodje' bovenaan:Het is nu ook mogelijk om in uw nacalculatie bij de 'onderverdeling' Project aan te klikken:Als u dan doorklikt op uw project, bv. onder arbeid:Dan krijgt u een overzicht van wat er gekoppeld is met dit project en kan je hier ook gaan doorklikken op bv. uw werkbon.Update 2/06/2021

Bij het takenoverzicht is een extra kolom 'betreft' toegevoegd. Hierdoor kan u duidelijker zien voor welke offerte, klant, ... deze taak dient uitgevoerd te worden in 1 oogopslag.Update 31/05/2021

Het gebruik van de goedkeuringsflow en het tegenhouden van betalingen in Exact Online zijn gemakkelijker gemaakt. Bekijk zeker onderstaande video.Op planning item is er voortaan ook een inzichtgrafiek beschikbaar.


Update 27/05/2021

Werkbon: voor het inboeken vanuit een werkbon zal u niet meer op de actiebalk bovenaan moeten drukken. In de plaats drukt u bij inzicht naast 'stockwijziging' op het plusje.


Levernota's: Het projectnummer kan gekoppeld worden.


Voor Google Agenda gebruikers is deze update interessant. Bij het aanmaken van een planning item zal u zien dat u telkens een tweede adresregel kan toevoegen.
Vroeger werd deze niet mee genomen in de inhoud die zichtbaar was op de Google planning. Nu hebben we de info-uitwisseling uitgebreid waardoor de 2 adresregel ook zichtbaar is.Bij het aanmaken van een stockwijziging wordt bij het kiezen van een materieel de lijst beperkt wanneer het veld 'van' wordt ingevuld. Wanneer je hier een stocklocatie hebt genoteerd zal robaws toelaten dat enkel de materialen die aanwezig zijn op deze stocklocatie kunnen gekozen worden.U zal opmerken dat bij enkele modules de inzichtenbalk uitgebreid of toegevoegd is geweest. Hieronder vatten we graag even samen wat gewijzigd werd:

Op meerdere modules werd de inzichtenbalk toegevoegd.
verrekening werd als extra bijgevoegd.
Bij het veld 'bestellen' wordt nu een aankoopbedrag weergegeven
Bij het aanmaken van een factuur vanuit inzichten wordt een dropdown menu toegevoegd die je de mogelijkheid geeft een dagboek te selecteren.
Offerten maken een opsplitsing tussen actief versus niet actief op project
Werkbons hebben reeds het bedrag kostprijs versus het bedrag verkoopprijs. Nu worden ook regiebonnen meegenomen in de totale som.
Vroeger werd bij projecten levernota's uitgedrukt in een bedrag nu is dit weggehaald en vervangen door het aantal levernota's gekoppeld aan het project.
Bij artikels kan u vanuit inzichten doorklikken naar posten.In het verleden waren er problemen met het importeren van artikels uit Rexel. De reden daarvoor was het gebruik van symbolen zoals ° in de naam. Deze konden niet overgenomen worden naar Robaws maar dit probleem hebben we verholpen door de symbolen telkens te elimineren.

Update 25/05/2021

Gelijkaardig aan de andere modules in Robaws kan nu ook de werkbon PDF digitaal ondertekend worden.
Het is nu mogelijk om in een gecalculeerde offerte de parameters in te voegen bij u omschrijving.


Vroeger kon dit al bij de bijkomende omschrijving, dit is nu ook mogelijk bij de omschrijving op lijnniveau.

Wappy:
- Het is mogelijk om naast uw foto's nu ook bestanden op te laden in Wappy. Dit kan u doen via dezelfde knop zoals u een foto zou uploaden, maar nu zal je een keuze krijgen tussen foto's of bestanden uploaden.
- De voltooide werkbonnen kwamen per datum in het overzicht, nu gaan de recentste voltooide werkbonnen bovenaan zichtbaar komen.
- Het is nu ook mogelijk om Google Maps of Waze te openen via IOS voor routenavigatie.
- U kan nu ook Excels openen in Wappy.

Update 11/05/2021

Sinds vandaag is er een koppeling met de Webshop van Vanoirschot. Om deze koppeling te activeren gaat u naar instellingen > integraties.
In het betaling overzicht bij inkomende facturen is het vanaf heden mogelijk om te zoeken op de naam van de betaler en op het betaalde bedrag.Update 6/05/2021Het instellen van documentnummer bij offerten, projecten, orders, abonnementen, facturen en inkomende facturen is gewijzigd. Bekijk de bovenstaande video voor meer informatie.
Bij het importeren van aankoopfacturen via OCR werden rekeningsverschillen toegevoegd aan BTW code 'geen'. Dit gaf problemen bij het doorsturen naar een boekhoudpakket. Nu wordt de BTW juist geplaatst op 0%.
Naast de vervangingscode ${today} (datum) die op quasi elke module kan gebruikt worden is nu ook de vervangingscode ${now} (het uur) toegevoegd.
Bij bestellingen > transportbon, is het mogelijk om een order te koppelen aan de artikellijnen.

Update 5/05/2021

In het overzicht van offertes is het mogelijk om ook een kolom met bedrijf en vervaldatum toe te voegen.Dagplanning wachtkamer: een nieuwe feature werd op de dagplanning toegevoegd genaamd 'Wachtkamer'. Het principe is dat als je een planning item toevoegt, de start- en eind datum invult, zo niet zal dit planningitem in de wachtkamer komen te staan. De wachtkamer is een tabje op de dagplanning die je kan openklikken met daarin alle planningitems zonder datum.

De wachtkamer kan u onderaan de dagplanning terugvinden. Als u op de 'wachtkamer' balk klikt springt een nieuw venster open met alle items die nog geen start- en einddatum hebben.

Bij het aanmaken van een item bij dagplanning kan u reeds gebruik maken van vooropgestelde templates. Die templates kan u voortaan ook gebruiken bij het creëeren van een dagplanning item vanuit een projectenfiche, werknemersfiche, materieel (installatie) fiche.Bij het exporteren van projecten naar excel wordt nu ook de dagplanning info overgenomen in de Excelkolom.Elke gebruiker in ROBAWS heeft een gebruikersrol. Gebruikersrollen die toegang hebben tot offerten hadden dit ook automatisch om posten in te stellen. Nu moet er specifiek in de gebruikersrollen worden aangeduid indien de gebruiker wel of niet toegang mag hebben. Activeer of deactiveer daarom 'posts' op de gebruikersrol indien nodig.Bij het factureren van fases vanuit de offertefiche is het mogelijk dat de factuurlijn wordt weergegeven in de ingestelde taal van de klant.

Ga naar instellingen &gt; offerte om de vertaling toe te voegen.

Factuurlijn in het Frans

Wanneer een prijsherziening werd toegepast op een vordering dan zal deze ook zichtbaar zijn op de factuurlijnen wanneer een factuur wordt aangemaakt vanuit 'vorderingen'.
Wanneer u van orders een bestelling wenst te maken kan u in het orderoverzicht meerdere orders selecteren met de shift toets voor 1 bestelling.

Update 29/4/2021

Bij het versturen van het formulier om een offerte digitaal te kunnen handtekenen houdt het klantenplatform rekening met de ingestelde taal van de klant in Robaws.Bij het factureren van een offerte fase wordt rekening gehouden met de ingestelde taal op de klantenfiche.
Op de artikellijnen bij bestellingen kan u vanaf nu de artikellijn openklappen om een bijkomende omschrijving verder aan te vullen.
Het KVK nummer is toegevoegd bij klanten en leveranciers als het btw land Nederland is. Die KVK wordt, naast btw nummer en naam, gebruikt om een match te vinden in Exact. Dit wordt niet doorgetrokken tot de UBL generatie.Bij het taken overzicht wordt per status nu een kleur toegekend. Deze kunnen worden ingesteld in de algemene instellingen.De gebruikte vervangingscodes op abonnementen kunnen nu ook gebruikt worden bij een order en factuur.
Bij het zoeken naar een bestelling via de zoekfunctie is het ook mogelijk omdat nu te doen via het serienummer van het materieel.
Bij de module materieel en materiaal installatie is het mogelijk om door te klikken naar de gekoppelde bestellingen vanuit het overzicht.Vanuit de module artikels is het mogelijk om door te klikken naar gerelateerde posten. In onderstaand voorbeeld zijn er 7 posten die gebruik maken van dit artikel:Update 28/4/2021

Bij de integratie met Exact Online is het mogelijk om ook gebruik te maken van letters voor het uitwisselen van dagboekcodes.
Bij het exporteren van een Excel bij facturen wordt rekening gehouden met de gekoppelde betaling. Er wordt nu een kolom 'te betalen' en 'reeds betaald' toegevoegd.Bij het aanvullen van de leveranciers- en werknemersfiche is het mogelijk om het IBAN nummer te checken op zijn correctheid. Druk op het vinkje naast het IBAN nummer en dit wordt groen wanneer het correct is.


Bij de financiële gegevens van klanten is het mogelijk om aan te duiden wanneer de klant niet kredietwaardig is. Vroeger kwam reeds in dat geval een melding bij opmaak vanuit de module zelf bij een factuur, offerte of order. Wanneer vanuit een klantenfiche een factuur, order of offerte werd opgemaakt was er geen melding. Nu is dat wel het geval.
Bij de dagplanning had u reeds de optie om verlofperiodes aan te duiden met een kleur op de achtergrond. Nu wordt deze verlofperiode ook getoond bij projectplanning. Deze verlofperiodes kan u zowel aanduiden in de instelling van dag- als projectplanning.Update 23/4/2021

In de update van woensdag werd een aanpassing uitgevoerd op de detailfactuur vanuit vorderingen naar factuur. Titels, tekst en nullijnen werd allemaal overgenomen op de factuur. Nu is deze wijziging een optie geworden in plaats van een standaard. Ga naar instellingen > vorderingen > Tekst- & nullijnen wegfilteren bij maken detailfactuur
In werkbons is nu een overzicht beschikbaar van de orders en facturen die gemaakt werden van deze werkbon.Let wel op: Deze optie dient geactiveerd te worden in de instellingen > werkbon om de zichtbaarheid mogelijk te maken:In de algemene instellingen kan u het aantal decimalen na de komma instellen voor het berekenen van aankoopprijs bij artikel fiche en offerte. Nu wordt deze aantal decimalen na de komma ook toegepast op de kostprijs.

Update 21/4/2021Creditnota's die gekoppeld zijn aan een factuur kunnen nu getoond worden.
Openstaand totaal bedrag in de facturen lijst houdt nu rekening met creditnota's.
Betalingen module werkt nu ook voor inkomende facturen. Met Ponto komen de uitgaande betalingen ook automatisch in de betalingen lijst te staan.
Een extra kolom kan aan het overzicht van inkomende facturen worden toegevoegd 'mededeling'.
Bij downloaden van een UBL bestand kan nu gekozen worden tussen selectie of zoekopdracht voor de facturen te exporteren.
In de instelling is een optie toegevoegd dat toestaat om afbeeldingen vanuit bestanden in te voegen op de werkbon pdf. Als u foto's neemt via Wappy kunnen deze dus ook zichtbaar zijn op de werkbon PDF.
Bij de goedkeuringsflow worden de items van een inkomende factuur nu getoond onder de PDF maar deze zijn niet aanpasbaar.
Bij het factureren van een vordering via 'maak detailfactuur' wordt ook de opmaak van onder andere titels en tekst ook weergegeven op de factuur.

Update 9/4/2021

Afpunting betalingen via Exact Online: het is vanaf nu ook mogelijk om inkomende facturen automatisch op status 'betaald' te zetten wanneer u deze heeft afgepunt in Exact Online. U dient dit wel aan te zetten via de optie 'Afgepunte aankoopfacturen op betaald zetten in Robaws' in de instellingen van de Exact Online integratie in Robaws.
U kan nu in de PDF/e-mail functionaliteiten van de werkbon module de vervangingscode ${clientReference} gebruiken.
U kan nu in de PDF/e-mail functionaliteiten van de dagplanning module de klant vervangingscodes gebruiken zonder dat u een project moet linken.
U kan in offerte calculaties vanaf nu extra wiskundige functies gebruiken, zoals Math.pow en Math.max. Zie de support pagina voor dit onderdeel.
Een 'PDF zonder prijzen' van een interne bestelling toonde wel prijzen. Dat is nu opgelost.
Billit integratie: sommige klanten ervaren problemen bij het doorsturen van sommige facturen. Dat is nu opgelost.

Update 8/4/2021

Vanuit projecten kan u bij inzichten voortaan ook doorklikken naar levernota's en stockwijziging.Bij het overzicht op de module levernota's is er een extra functie bovenaan beschikbaar: 'dupliceren'.
Het is mogelijk om op het artikeloverzicht een extra kolom toe te voegen 'barcode':In de koppeling met Archisnapper is het vanaf nu ook mogelijk om naast klant en adres, ook omschrijving en extra velden door te sturen.
Bij abonnementen zijn er heel wat extra functies toegevoegd:
De periodiciteit werd uitgebreid: u heeft nu ook de mogelijkheid om om de 2 jaar een factuur te versturen
Er is een nieuw veld 'Ten aanzien van', deze informatie wordt meegenomen bij aanmaak van een factuur.
Er is een 'tot-datum', na deze datum wordt het abonnement op 'niet-actief' geplaatst.
U kan bij items ook materieel toevoegen. Bijgevolg is zichtbaar op het overzicht in een artikelfiche welke abonnementen er gekoppeld staan.De koppeling met Desco is uitgebreid waardoor het nu ook mogelijk is om bij bestellingen de optie 'verzenden via webshop' te gebruiken.Bij inkomende facturen kan u een extra kolom toevoegen 'niet aftrekbare BTW'. Om deze kolom in te schakelen gaat u naar instellingen > inkomende facturen > 'toon niet aftrekbare BTW'. Deze niet aftrekbare btw wordt ook op de correcte manier verstuurd naar Exact Online.
De capaciteit voor Excel export files werd opgetrokken van 500 rijen naar 5000
Bij de export van de klantenmodule wordt nu ook de vennootschapsvorm geëxporteerd.

Update 6/4/2021

Bij de module materieel is er een extra mogelijkheid om een kolom toe te voegen aan het overzicht: 'materieel ID'.Vanuit project en klanten is het vanaf nu mogelijk om een abonnement, materieel of materieel installatie toe te voegen.Update 30/3/2021

In de werknemersfiche kan u het werknemersverband aanduiden. Sinds vandaag komt daar ook de optie 'stagiair' bij.
Wanneer er reeds een omschrijving op een artikellijn staat en je voegt een artikel toe dan zal de omschrijving blijven staan.
Vorige week werd er in de module abonnementen een extra functie toegevoegd om ook bedrijven te kunnen toewijzen aan een abonnement. Stel dat dit bedrijf meerdere dagboeken heeft kan u deze voortaan ook koppelen aan een abonnement. Zo worden facturen meteen in het juiste dagboek aangemaakt.
Bij het exporteren van Excels van facturen is er een extra kolom toegevoegd die het totaal aantal openstaande facturen weergeeft.
Bij de algemene instellingen is er een optie toegevoegd die het mogelijk maken dat artikellijnen die als aantal 0 hebben al dan niet te verbergen.

Update 24/3/2021

Bij het opmaken van BTW tarieven kan u een extra omschrijving die zichtbaar is op de factuur pdf toevoegen. Op deze omschrijving kunnen vervangingscodes gebruikt worden.
Bij de module abonnementen kan u in de instellingen vanaf nu ook 'extra velden' aanmaken.
Bij abonnementen kan u een bedrijf toevoegen. Wanneer automatisch een factuur wordt aangemaakt zal het juiste dagboek worden gebruikt.
Wanneer een factuur wordt aangemaakt vanuit 'fases' op de offerte kan u de naamgeving van de artikellijn op de factuur instellen. Daarvoor gaat u naar instellingen > offerte > Factureer percentage van fase. Er zijn twee extra vervangingscodes toegevoegd waardoor u de fase-naam ( ${phaseName} ) en het percentage ( ${percentage} ) op de artikellijn kan toevoegen.
Voor onze klanten uit Nederland is het vanaf nu ook mogelijk om te koppelen met Exact Online. Bij het koppelen op de integratiepagina in ROBAWS duidt u het juiste land aan.

Update 17/3/2021

Bekijk onderstaand filmpje voor de update van 17 maart.Kostenplaats en kostendragers koppelen met juiste parameters in Excact Online.
Meerdere dagboeken mogelijk op inkomende facturen.
Vorderingsstaat PDF: totaal exclusief en inclusief BTW zichtbaar.
Type en eenheid: bij offerte pdf en vordering pdf zijn type en eenheid zichtbaar in twee aparte kolommen.
Algemene verlofperiodes kunnen in kleur geaccentueerd worden op de dagplanning.
Wanneer een gebruiker door zijn gekozen gebruikersrol geen zicht heeft op facturen, dan zullen de financiële grafieken over facturen op de klantenfiche niet vertoond worden.
Op klanten en leveranciers niveau is het mogelijk om vanaf nu e-mails te versturen in bulk.
Posten kunnen toegewezen worden aan artikelgroepen.
Wanneer er gebruik gemaakt wordt van 'snel bestellen' is de stock voorraad ook zichtbaar.
De F2 toets laat toe om snel artikels, posten of artikelgroepen te kopiëren naar klembord.
Een extra optie werd toegevoegd aan de instellingen in 'inkomende facturen'. Wanneer een factuurnummer van een bepaalde leverancier reeds bestaat in ROBAWS zal de factuur die binnenkomt via OCR of XML geblokkeerd worden.

Update 8/3/2021

Bij het maken van project vanaf template: Er was een issue met de dagplanning info die niet werd overgenomen bij het selecteren van een project template. Dit probleem is nu opgelost.
Bugfix: posten: aparte prijs bovenaan plaatsen werd niet opgeslagen. Dit is bij deze gefixt.
Inkomende facturen: na het uploaden van uw inkomende factuur als bestand kan u het bestand volledig bekijken zonder dat u het dient te openen op een apart tabblad.
Verbetering met Google Agenda synchronisatie: bij het aanmaken van een planning item voor een werknemer kan deze vanaf nu in zijn/haar Google Agenda zien met welke andere collega's dit planning item doorgaat.
Bij bestellingen kan u zelf kiezen of bij het selecteren van een artikel u de prijs zonder de vermelding van korting kiest of met vermelding van korting voor deze specifieke leverancier. Om dit toe te passen gaat u naar instellingen > bestelling > (de)activeer Leverancierskorting tonen

Update 4/3/2021

Nieuw artikel/post zoekscherm op offerten
Contactpersoon overnemen op dagplanning bij keuze project
Introductie concept betaalvoorwaarden
Diverse bugfixes
Een (gestructureerde) mededeling wordt nu doorgegeven naar Billit
Instelling toegevoegd om leverancierskorting bij bestelling te tonen
Indien de huidige dagboekperiode gesloten is zal de volgende geopende dagboekperiode genomen worden bij Exact Online.

Update 1/3/2021

Optie toegevoegd voor verplaatsen bestanden van offerte naar project
Klantadres op offerte pdf aangepast
Foutmelding op sommige project dagplanning pdfs opgelost

Update 26/2/2021

Webshops: Desco koppeling toegevoegd

Update 25/2/2021

Bugfix: vorderings Excel detail staat allemaal als tekst
materieel/materieel installatie -> artikel stock wordt automatisch geupdate
Performantieverbeteringen in verband met afbeeldingen in HTML
Uitbreidingen Excel stockwijzigingen
Bedrijf toevoegen op abonnement + overnemen naar factuur

Update 23/2/2021

Bedrijf toegevoegd aan Excel export facturen
Audit logging op materieel installatie
Bestelling mogelijkheid om bruto + korting te tonen
Titel werkbon toegevoegd bij werkbon Excel detail & werkbons lijndetail
-regie werkbon zoekterm
Bugfix: btw wordt niet correct gezet op lijn toevoegen bij order als je order toevoegt vanuit project fiche (met klant)
Bugfix: BTW incl/excl gelijk trekken aan PDF + vermelding BTW bij aankoop facturen
Bugfix: aantal lijn wordt niet meegerekend voor indirecte kosten verdeling

Update 18/2/2021

Diverse verbeteringen aan goedkeuringsflow inkomende facturen
Ondersteuning voor HTML op planning PDF
Bugfix procentuele verdeelsleutel
Werkbon kilometers overzicht Excel: fix voor rekenfout
Verplaatsen van bestanden bij maken project vanaf offerte
Planning PDF op uitvoeringsfase

Update 16/2/2021

Aantal ontvangen bij bestelling wordt in sommige gevallen niet geupdate bij inboeken stockwijziging
Mogelijkheid om UBL aankoopfacturen en verkoopfacturen uit te breiden met een custom <Note> tag op factuur en lijnniveau. De inhoud van deze tag wordt bepaald bij de instellingen van aan en verkoopfacturen en er kunnen vervangingstokens gebruikt worden.
Bij versturen van een betaling naar Ponto vallen we terug op factuurnummer van de leverancier als er geen (gestructureerde) mededeling aanwezig is
Bij een dubbel resultaat van de OCR herkenning gaan we het tweede resultaat negeren en de beheerder verwittigen per e-mail
Werkbon gebruikt nu briefpapier van van het bedrijf dat aan het project gekoppeld is

Update 15/2/2021

Exact Online: standaard btw code bij 'vrijgesteld' komt onterecht door als 21%
API v2: posten
Beperking van artikels die in Wappy zichtbaar zijn via 'wappy' checkbox op artikel detail
Extra kosten procentueel zetten per offertelijn
Oplossing van timeouts bij het genereren van grote Excel exports

Update 12/2/2021

Klant id kolom optie toegevoegd aan klanten overzicht
Online ondertekenen: aanpassing van standaarddocument komt niet door op te ondertekenen document
Bij offertes krijgen onderliggende lijnen een lichtgrijze achtergrond indien het aantal op 0 staat

Update 11/2/2021

Verbetering bij het herkennen van UBL facturen via robawsbox
Ondersteuning voor het uploaden van grotere bestanden
Diverse probleemoplossingen voor de tekstverwerker
Veel artikels exporteren naar excel: timeout opgelost
Verkeerde berekening aantal mandagen op project planning opgelost

Update 9/2/2021

Fix voor algemeen probleem bij versturen met Peppol
Mogelijkheid om stockwijziging in te boeken na verzenden factuur naar boekhouder
Ponto connect integratie
Offerte overzicht: kolom aanbesteding datum toegevoegd

Update 5/2/2021

Aanmaken order vanuit werkbon nam project niet mee over
Nieuw lijntype: "aantal". Dit zal ervoor zorgen dat er geen eenheidsprijs & totaal zichtbaar is op de pdf voor de betreffende lijn. Deze lijn telt wel mee voor het totaal zoals anders.
Optie toegevoegd bij de stockwijziging instellingen om automatisch achterliggende stock aan te passen. Optie1: werkbon -> factuur, Optie2: order -> factuur, Optie3: wappy -> werkbon
project informatie verbergen instelling bij order toegevoegd (consistent aan levernota & bestelling)
Mogelijkheid om order te maken vanuit abonnement (zowel periodiek als manueel)
Order nieuwe pdfs: enkel totaalprijs & pro forma enkel totaal prijs
Archisnapper integratie: aanpassing aan mapping postcode + stad
Slotfactuur maken vanuit een offerte zal de offerte aanpassen naar de factuur status ipv de deeltijdsfactuur status
Klant id vervangcode ${clientNr} beschikbaar. Dit is de unieke robaws ID van een klant. Bijkomend kan u hier specifiek opzoeken in de klantmodule "ID:5"
Mogelijkheid toegevoegd aan order scherm om dagplanning taken te maken

Update 4/2/2021

Update van de HTML editor waardoor tekstverwerking in e-mail en pdf templates beter zou moeten werken.
Je kan de volgorde van e-mail bijlagen nu aanpassen door ze te verslepen. Dit is vooral belangrijk wanneer je de bijlagen laat samenvoegen of bij online ondertekenen.
Extra webshop integratie: Omniterm
Op sommige plaatsen werd het aangepaste lettertype niet overgenomen op de PDF. Dit zou nu moeten opgelost zijn.
API is uitgebreid met werknemer informatie, planning items en stockwijzigingen
Contactpersoon selectie is soms niet zichtbaar. Dit is opgelost.
Offerte maken vanuit klant: KM worden nu automatisch berekend
Webshops Rexel, Van Marcke: bruto/netto prijzen zullen nu correct worden opgehaald
Bij aanmaken dagplanning vanuit project werd het project niet altijd overgenomen. Vanaf nu wel.
De Excel van offerten is uitgebreid met projectnummer en planningnaam
Bij aanmaken factuur wordt de opmerking nu gezet aan de hand van de taal van de klant
Bij grote gecalculeerde offertes gaf de meetstaat soms een time-out. Dit is opgelost.
Bij grote gecalculeerde offertes gaf de Bill of _ soms een time-out. Dit is opgelost.
De uitgebreide omschrijving van een artikel kan nu vertaald worden met een groter tekstvak.
Artikel selectielijst selecteert de verkeerde prijs als er meerdere artikels bestaan met exact dezelfde naam. Dit is opgelost.
OCR resultaten: wanneer er een grootboekrekening en/of activiteit staat op het gedetecteerde artikel, wordt dit overgenomen op de factuurlijn en heeft dit voorrang ten opzichte van de grootboekrekening op niveau leverancier.
Euroteken bij grote bedragen voorschotfacturen stond verkeerd. Dit is opgelost.
Het is nu mogelijk om in het overzicht van facturen te zoeken op dagboek. Dit kan je doen door 'JOURNAL:dagboeknaam' te typen in de zoekbalk.
Exact Online grootboekrekeningen hadden een omschrijving in de verkeerde taal voor sommige klanten. Dit is opgelost.

Bijgewerkt op: 20/03/2023

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!