Artikelen over: Import

Import klanten

Import Klanten


Bij de import van de klanten kan je 2 tabs in de excel gaan gebruiken. 'clients' zal de algemene info van de klant bevatten. Met 'clientscontactpersons' kan je de info van de contactpersonen die aan de klant gekoppeld is meegeven. De koppeling gebeurt op basis van de kolom 'NR' die identiek moet zijn.

KlantenKolomtitels


KolomtitelVeld in Robaws
UPDATE_BYVeld die gebruikt wordt voor de update
NRInterne nummer die gebruikt wordt voor de import van andere tabs, is niet zichtbaar in Robaws
NAMEKlantnaam
VATBTW - nummer
TELTelefoon
MAILAlgemene e-mail
WEBSITEWebsite
STREETStraat
ZIPCODEPostcode
CITYStad
COUNTRYLand
STATUSStatus
LEGALFORMRechtsvorm
GSMGSM
PRICEGROUPPrijsgroep
INVOICEMAILFacturatie e-mail
LANGUAGETaal (zie overzicht hieronder)
VAT_TARIFFBTW - tarief
ASSIGNEEVerantwoordelijke, emailadres gebruiken waarmee men inlogt
WITHRESPECTTOTen aanzien van
ACCOUNTANCYCODEGrootboekrekening
INVOICE_STREETStraat facturatieadres
INVOICE_ZIPCODEPostcode facturatieadres
INVOICE_CITYStad facturatieadres

INVOICE_COUNTRY | Land facturatieadres |

Taal


Mogelijke waarden voor taal:
Nederlands
Frans
Engels
Duits

BTW-tarieven worden ingegeven als een tekst, niet als een percentage, voorbeeld: 21, 6, geen, verlegd, ..

Verantwoordelijke wordt gekoppeld op basis van het emailadres. Enkel gebruikers uit Robaws kunnen als verantwoordelijke gekoppeld worden.

Voor de rechtsvormen wordt er in de database gezocht naar een match. Wordt er een exacte match gevonden, dan wordt deze aan het artikel gekoppeld. Indien niet, zal er een nieuw item aangemaakt worden dat meteen aan het artikel gekoppeld wordt. Let op, de zoekfunctie is hoofdlettergevoelig!

UPDATE_BY


Bij de klanten kan de update uitgevoerd worden op basis van 2 velden:
NAME:
De klant wordt opgezocht aan de hand van de naam.
NR
Deze manier kan enkel gebruikt worden als de klanten via een import in Robaws werden geüpload. De 'NR' verwijst dan naar de originele kolom 'NR'. Indien de klanten in Robaws aangemaakt zijn moet de update gebeuren op basis van Name.

Je vult bij de UPDATE_BY kolom dus NR of NAME in en niet de waarde van het veld, dit doe je in de desbetreffende kolom.

Klant contactpersonenKolomtitels


KolomtitelVeld in Robaws
NRKlantnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab clients
TITLETitel
FIRSTNAMEVoornaam
LASTNAMENaam
EMAILE-mail
TELTelefoon
GSMGSM
FUNCTIONFunctie

Bijgewerkt op: 30/10/2023

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!