Artikelen over: Import

Import leveranciers

Import Leverancier


Bij de import van de leveranciers kan je 2 tabs in de excel gaan gebruiken. 'suppliers' zal de algemene info van de klant bevatten. Met 'supplierscontactpersons' kan je de info van de contactpersonen die aan de leverancier gekoppeld is meegeven. De koppeling gebeurt op basis van de kolom 'NR' die identiek moet zijn.

LeveranciersKolomtitels


KolomtitelVeld in Robaws
UPDATE_BYVeld die gebruikt wordt voor de update
NRInterne nummer die gebruikt wordt voor de import van andere tabs, is niet zichtbaar in Robaws
NAMELeveranciersnaam
VATBTW - nummer
TELTelefoon
MAILAlgemene e-mail
WEBSITEWebsite
STREETStraat
ZIPCODEPostcode
CITYStad
COUNTRYLand
STATUSStatus
LEGALFORMRechtsvorm
GSMGSM
ACCOUNTNRBankaccount
VAT_TARIFFBTW - tarief
LANGUAGETaal (zie overzicht hieronder)
BICBIC
ACCOUNTANCYCODEGrootboekrekening
PAYMENT_CONDITIONBetaalvoorwaarde
TYPEType


Taal


Mogelijke waarden voor taal:
Nederlands
Frans
Engels
Duits

BTW-tarieven worden ingegeven als een tekst, niet als een percentage, voorbeeld: 21, 6, geen, verlegd, ..

Voor de rechtsvormen wordt er in de database gezocht naar een match. Wordt er een exacte match gevonden, dan wordt deze aan het artikel gekoppeld. Indien niet, zal er een nieuw item aangemaakt worden dat meteen aan het artikel gekoppeld wordt. Let op, de zoekfunctie is hoofdlettergevoelig!

UPDATE_BY


Bij de leveranciers kan de update uitgevoerd worden op basis van 2 velden:
NAME:
De leverancier wordt opgezocht aan de hand van de naam.
NR
Deze manier kan enkel gebruikt worden als de leveranciers via een import in Robaws werden geüpload. De 'NR' verwijst dan naar de originele kolom 'NR'. Indien de leveranciers in Robaws aangemaakt zijn moet de update gebeuren op basis van Name.

Je vult bij de UPDATE_BY kolom dus NR of NAME in en niet de waarde van het veld, dit doe je in de desbetreffende kolom.

Leverancier contactpersonenKolomtitels


KolomtitelVeld in Robaws
NRLeveranciersnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab suppliers
TITLETitel
FIRSTNAMEVoornaam
LASTNAMENaam
EMAILE-mail
TELTelefoon
GSMGSM
FUNCTIONFunctie

Bijgewerkt op: 30/10/2023

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!