Artikelen over: Import

Hoe importeer je artikelen?

Import Artikelen


Bij de import van artikels kan je 3 tabs in de excel gebruiken. De tab 'articles' zal de algemene info van het artikel bevatten. Met 'articlesuppliers' kan je de info van de leverancier die aan het artikel gekoppeld is meegeven. Tenslotte heb je 'articletierprices', hiermee kunnen de staffelprijzen geïmporteerd worden.

ArtikelsKolomtitels


KolomtitelVeld in Robaws
UPDATE_BYVeld dat gebruikt wordt voor de update
NAMEArtikelnaam
NRArtikelnummer
UNITTYPEEenheid
SALEPRICEVerkoopprijs
BARCODEBarcode
MARGINMarge voor de verkoopprijs
ARTICLETYPEArtikeltype
MINIMUMSALEAMOUNTMinimum verkoopsaantal
COSTPRICEKostprijs
STOCKVoorraad (wordt aangepast op de standaard stocklocatie)
DESCRIPTIONExtra omschrijving
BRANDMerk
CALCULATIONTYPECalculatietype (zie overzicht hieronder)
ARTICLEIDId uit de database, wordt gebruikt voor de update. Kan je terugvinden bij de Excel export
AGREEMENTTYPEType (SOG, FH, ... )
DEVIANTSALESNAMEVerkoopsnaam
BTWTYPEBTW-tarief
ACCOUNTANCYCODEGrootboekrekening verkoop
ACTIVITYActiviteit
ARTICLEGROUPArtikelgroep
NAMEENGEngelse artikelnaam
NAMEFRFranse artikelnaam
DESCRIPTIONENGEngelse extra omschrijving
DESCRIPTIONFRFranse extra omschrijving
COSTPRICESTRATEGYKostprijsstrategie (zie overzicht hieronder)
SALEPRICESTRATEGYVerkoopprijsstrategie (zie overzicht hieronder)
ACCOUNTANCYCODE_PURCHASEGrootboekrekening aankoop
TIME_OPERATIONUurcode
WAPPYWappy
STOCK_PLACEStockplaats
INSTALLATIONInstallaties


Voor de vinkjes gebruik je de termen "Ja" en "Nee" als waarden in de template. Let hierbij wel op het gebruik van de hoofdletter.

Calculatie type


Mogelijke waarden voor calculatie type:
Arbeid
Materiaal
OA
Materieel
Kost (= Indirecte kosten)

Kost- en verkoopsprijsstrategie


In de import kan je meteen meegeven hoe de prijs bepaald wordt van het artikel. Laat je deze waarde leeg, dan wordt dit standaard op 'vaste prijs' gezet.
Maak je bij de verkoopsstrategie gebruik van marges, dan dien je zeker de kolom 'MARGIN' in te vullen.

KostprijsstrategiePrijsberekening
PURCHASEPRICEAankoopprijs voorkeursleverancier
COMPOSITEKostprijs bepaald uit de samengestelde artikels
FIXEDVaste prijs
LOWEST


VerkoopsprijsstrategiePrijsberekening
MARGINPURCHASEPRICEMarge op brutoprijs voorkeursleverancier
MARGINCOSTPRICEMarge op de kostprijs
FIXEDVaste prijs


BTW-tarieven worden ingegeven met de naam zoals ingevuld staat bij de instellingen in Robaws

Voor de grootboekrekeningen, activiteiten en artikelgroepen wordt er in de database gezocht naar een match. Wordt er een exacte match gevonden, dan wordt deze aan het artikel gekoppeld. Indien niet, zal er een nieuw item aangemaakt worden dat meteen aan het artikel gekoppeld wordt. Let op, de zoekfunctie is hoofdlettergevoelig!


UPDATE_BYBij de artikels kan de update uitgevoerd worden op basis van 3 velden:
ARTICLEID :
De meest nauwkeurige manier om een bestaand artikel te updaten want de id is altijd uniek en wordt automatisch gegenereerd. Je vindt de id terug bij de export van de artikels.
NAME:
Het artikel wordt opgezocht aan de hand van de naam.
NR
De 3e manier is op basis van het artikelnummer, hetgeen enkel mogelijk is als je werkt met artikelnummers.

Je vult bij de UPDATE_BY kolom dus ARTICLEID, NR of NAME in en niet de waarde van het veld, dit doe je in de desbetreffende kolom.


Artikelleveranciers


Artikelleveranciers dienen om de artikelinfo van een specifieke leverancier aan een artikel te koppelen. Je kan meerdere artikelleveranciers hebben bij 1 artikel.
De kolom 'ARTICLENR' is altijd verplicht omdat hiermee de link met het artikelnummer gemaakt wordt.

Kolomtitels


KolomtitelVeld in Robaws
UPDATE_BYVeld die gebruikt wordt voor de update
ARTICLENRArtikelnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab articles
SUPPLIERNRLeveranciersnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab suppliers
SUPPLIERNAMELeveranciersnaam, moet gelijk zijn aan de kolom 'NAME' bij tab suppliers
DATEDatum van de prijswijziging
PRICENetto aankoopprijs
GROSSPRICEBruto aankoopprijs
REFERENCESpecifieke referentie van de leverancier
UNITTYPEEenheid
MINIMUMAMOUNTMinimale aankoophoeveelheid
EXTRA_FIELD_1Extra veld 1 aangemaakt bij de artikelinstellingen
EXTRA_FIELD_2Extra veld 2 aangemaakt bij de artikelinstellingen
EXTRA_FIELD_3Extra veld 3 aangemaakt bij de artikelinstellingen
AMOUNT_PER_UNITAantal in verpakking


Als je SUPPLIERNR kolom gebruikt, kan je best de kolom SUPPLIERNAME verwijderen zodat de leverancier niet overschreven wordt. Omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde.

UPDATE_BYBij de artikelleveranciers kan de update uitgevoerd worden op basis van 3 velden:
SUPPLIERNR :
Als je kiest voor de suppliernr, baseer je de update op basis van de kolom 'NR' uit tab 'leveranciers'. Indien je de leverancier in Robaws hebt toegevoegd, kan je deze optie niet kiezen.
SUPPLIERNAME :
Het artikel wordt opgezocht aan de hand van de naam van de leverancier. Let hierbij wel op hoofdlettergevoeligheid.
EXTRA_FIELD_1
De laatste methode is op basis van een zelf gemaakt extra veld. Dit kan bijvoorbeeld een uniek nummer van de leverancier zijn.

Je vult bij de UPDATE_BY kolom dus SUPPLIERNR , SUPPLIERNAME of EXTRA_FIELD_1 in en niet de waarde van het veld, dit doe je in de desbetreffende kolom.


Staffelprijzen


Net als bij de artikelleveranciers is hier ook de kolom ARTICLENR verplicht zodat de link met het juiste artikel kan gemaakt.

Kolomtitels


KolomtitelVeld in Robaws
UPDATE_BYVeld die gebruikt wordt voor de update
ARTICLENRArtikelnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab articles
AMOUNTAantal vanaf de prijs in werking is
PRICEStaffelprijs
PRICEGROUPPrijsgroep
PERCENTAGEPercentage


Voor de prijsgroepen wordt er in de database gezocht naar een match. Wordt er een exacte match gevonden, dan wordt deze aan de staffelprijs gekoppeld. Indien niet, zal er een nieuw item aangemaakt worden dat meteen aan de staffelprijs gekoppeld wordt. Let op, de zoekfunctie is hoofdlettergevoelig!

Bijgewerkt op: 28/06/2024

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!