Artikelen over: Algemene functionaliteiten

Hoe wijzig ik de opmaak van mijn artikellijnen?

Werken met hoofdstukken, titels, teksten en lijnenBij het toevoegen van een lijn aan een verkoopdocument (offerte, order, factuur, ...) kan je telkens een andere functie geven aan de lijn.Om het lijntype te wijzigen klik je op een veld onder de kolom 'lijn'. Een drop-down menu zal weergegeven worden.

Hoofdstuk
Een hoofdstuk geeft het totaalbedrag weer van alle onderliggende hoofdstukken en lijnen (inclusief titels).
Standaard is er steeds één hoofdstuk geactiveerd, maar je kan tot 8 hoofdstukken activeren en gebruiken in een verkoopdocument.

Titel
Op het PDF-document zie je enkel een titel staan. Dit omvat de omschrijving die je kan invullen. Daarnaast vind je ook een subtotaal. Dit is het totaal van alle lijntjes die onder deze titel vallen.

Lijn
Lijn omvat alle gegevens van de artikels of posten die verschijnen op het PDF-document. Het omvat de omschrijving, aantal, eenheidsprijs en totale prijs.

Tekst
Bij dit lijntype kan je een omschrijving toevoegen die als tekst verschijnt op de offerte. Hier worden geen prijzen of aantallen weergegeven.

Variant
Dit lijntype kan je gebruiken wanneer er een tweede optie toegevoegd wordt aan de offerte. In dit geval verschijnt deze tweede optie in een ander lettertype en wordt deze ook niet meegerekend in het totaal van de offerte.

Totaal
Dit lijntype toont op de offerte enkel een omschrijving en totaalprijs. De eenheidsprijs en aantallen worden niet weergegeven op het PDF-document.

Nakijken
Dit type wordt enkel gebruikt voor intern gebruik. Als je dit type gebruikt dan verschijnt de lijn in een ander kleur. Je gebruikt dit lijntype bijvoorbeeld wanneer je wil dat een collega deze lijn nog eens gaat controleren. De gele gearceerde kleur van deze lijn wordt niet opgenomen in het pdf-document van de offerte, maar dient louter als interne aanduiding. Op het pdf-document wordt deze lijn weergegeven als lijntype 'lijn'.

Aantal
Enkel de omschrijving en aantallen worden opgenomen in het pdf-document. Er worden geen eenheidsprijzen en totaalprijzen weergegeven.

Aanpassen van lay-out van de lijnen.Wens je de lay-out van de verschillende lijntypes aan te passen, door de tekst in een kleur of vetgedrukt, cursief of onderlijnd weer te geven, dan kan je dit instellen via algemene instellingen > opmaak.Eenmaal je de verschillende opmaakstijlen geconfigureerd hebt, kan je deze vervolgens toewijzen aan één of meerdere lijntypes. De opmaak wordt zo meteen toegepast op het geselecteerde lijntype in een verkoopdocument.Na de aanpassing klik je bovenaan op de groene knop 'Activeer instellingen'.

Je kan ook steeds een opmaakstijl toekennen aan een lijn, zonder hiervoor voorafgaand via de instellingen een opmaakstijl toegewezen te hebben aan een lijntype.
Hiervoor klik je op het driehoekje aan het begin van de lijn:Eenmaal aangeklikt, krijgt je een lijndetail te zien waar een tabblad 'opmaak' weergegeven wordt.
In dit tabblad kan je via 'niveau' steeds een opmaakstijl toewijzen aan de betreffende lijn.Automatische lijn-nummeringIn een gecalculeerde offerte kan je een automatische nummering instellen op de lijnen. Hierbij wordt rekening gehouden met het niveau van de hoofdstukken en de onderliggende post- en artikellijnen. De automatische nummering kan je instellen via de functie 'nummers toekennen'.Bijgewerkt op: 12/06/2024

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!