Artikelen over: Algemene functionaliteiten

Hoe gebruik je vervangingscodes

E-mailberichten, standaard- en pdf-documenten kunnen gepersonaliseerd worden a.d.h.v. vervangingscodes.

Deze vervangingscodes bestaan uit enkele symbolen en een verwijzing naar de naam van een standaard- of extra veld van een bepaald document in Robaws. De vervangingscode wordt vervolgens omgezet naar de waarde van dit veld en wordt zo weergegeven in het E-mailbericht, standaard- en/of pdf-document.

Symbolen:
$ { }
Voorbeeld vervangingscode:
${naam van het veld}
Let op!
Bij een verwijzing naar een standaardveld in Robaws, dien je de Engelstalige naam van het reeds voorgeprogrammeerde veld te gebruiken. Een overzicht van deze codes wordt hieronder per module weergegeven.
Bij een verwijzing naar een extra veld in Robaws, dien je de opgegeven naam van dat extra veld te gebruiken.

AankoopfacturenDatum van vandaag : ${today}
Huidig tijdstip: ${now}
Factuurnummer: ${logicId}
Factuurnummer van de leverancier: ${invoiceNumber}
Status: ${status}
De factuur die gecrediteerd werd (enkel bij creditnota): ${originalLogicId}
Datum waarop document werd toegevoegd aan de inkomende factuur : ${originalDate}
Referentie leverancier: ${supplierReference}
Factuurdatum: ${date}
Vervaldatum: ${expireDate}
Totaal excl. BTW: ${total}
Totaal incl. BTW: ${totalIncBtw}
Naam verantwoordelijke: ${assignee}
Betaalvoorwaarden: ${paymentCondition}
Projectnummer: {projectLogicId}

AbonnementenNummer van het abonnement: ${logicId}
Status van het abonnement: ${status}
Verantwoordelijke van het abonnement: ${assignee}
Opmerking van het abonnement: ${remark}
Uitvoeringsdatum: ${subscriptionCurrentDate}
Vorige uitvoeringsdatum (periodiciteit - 1): ${subscriptionPreviousDate}
Volgende uitvoeringsdatum (periodiciteit + 1): ${subscriptionNextDate}

ArtikelsArtikelnaam: ${name}
Verkoopsnaam: ${saleName}
Omschrijving: ${description}
Artikelnummer: ${articleNumber}
Merk: ${brand}
Eenheid: ${unitType}
Artikelgroep: ${articleGroup}
Activiteit: ${activity}
Minimumvoorraad: ${minimumStockAmount}
Kostprijs: ${costPrice}
Verkoopprijs: ${salePrice}
Kostprijsstrategie: ${costPriceStrategy}
Verkoopprijsstrategie: ${salePriceStrategy}
Barcode: ${barcode}
Stockplaats: ${stockPlace}

BestellingenNummer van de bestelling: ${logicId}
Status van de bestelling: ${status}
Verantwoordelijke van de bestelling: ${assignee}
GSM nummer van de verantwoordelijke: ${assigneeGsm}
Referentie: ${reference}
Opmerkingen: ${remark}
Klaar tegen (Interne bestelling): ${readyOnDate}
Laadadres: ${pickUpAddress}
Laaddatum: ${pickUpDate}
Leveringsdatum: ${deliveryDate}
Leveringsadres: ${deliveryAddress}
Naam van de leverancier: ${supplier} of ${supplierName}
Volledig adres van de leverancier: ${supplierAddress}
Straatnaam en huisnummer van de leverancier: ${supplierStreet}
Postcode van de leverancier: ${supplierZipcode}
Plaats van de leverancier: ${supplierCity}
BTW-nummer van de leverancier: ${supplierVat}
KvK-nummer: ${supplierKvk}
Email van de leverancier: ${supplierEmail}
Telefoon van de leverancier: ${supplierTel}
Volledig adres van het project: ${site} of ${projectSite}
Straatnaam en huisnummer van het project: ${siteStreet}
Postcode van het project: ${siteZipcode}
Plaats van het project: ${siteCity}
Vandaag: ${today}
Huidig tijdstip: ${now}
Projectnummer: ${logicId} of ${projectLogicId}
Status: ${status} of ${projectStatus}
Klant referentie: ${clientReference} of ${projectClientReference}
Aanspreektitel van de contactpersoon: ${contactPersonTitle}
Voornaam van de contactpersoon: ${contactPersonName}
Achternaam van de contactpersoon: ${contactPersonSurname}
Volledige naam van de contactpersoon: ${contactPersonFullname}
Functie van de contactpersoon: ${contactPersonFunction}
E-mailadres van de contactpersoon: ${contactPersonEmail}
Telefoonnummer van de contactpersoon: ${contactPersonTel}
GSM-nummer van de contactpersoon: ${contactPersonGsm}
Planningnaam: ${planningName} of ${projectPlanningName}
Aantal kilometers tot het project: ${projectDistance}
RSZ-nummer van het project.: ${siteRsz}
Werfleider: ${siteManager}
Onderaannemers van het project: ${projectSubcontractors} of ${subcontractors}
Standaard btw klant: ${clientDefaultVatTarif}
Naam van de leverancier: ${supplier} of ${supplierName}
Volledig adres van de leverancier: ${supplierAddress}
Straatnaam en huisnummer van de leverancier: ${supplierStreet}
Postcode van de leverancier: ${supplierZipcode}
Plaats van de leverancier: ${supplierCity}
BTW-nummer van de leverancier: ${supplierVat}
Leverancier telefoon: ${supplierTel}
Leverancier mail: ${supplierEmail}
Totaal excl. BTW: ${total}
Totaal incl. BTW: ${totalIncBtw}

Bestellingen - huurReden: ${reason}
Datum start: ${from}
Datum eind: ${to}

DagplanningNaam van werknemer: ${employeeFullName}
Startdatum & starttijd: ${planningItemStartDateTime}
Einddatum & eindtijd: ${planningItemEndDateTime}
Startdatum: ${planningItemStartDate}
Einddatum: ${planningItemEndDate}
Starttijd: ${planningItemStartHour}
Eindtijd: ${planningItemEndHour}
Projectnummer: ${planningItemProjectLogicId}
Projectnaam : ${planningItemProjectPlanningName}
Titel agendapunt: ${planningItemCustomText}
Adres waar planning item dient uitgevoerd te worden: ${planningItemAddress}
Extra velden: ${planningItemExtraFields}
Werknemers: ${employees}
Materieel: ${materials}
Materiaal: ${lineItems}
Uitvoeringsfase: ${executionPhase}
Uitvoeringsfasedetail: ${executionPhaseDetail}
Planning resource: ${planningResources}
Visualisatie van de planning in e-mail: ${planningTable}
Visualisatie van ‘opdrachten planningstabel’ in E-mail: ${orderPlanningTable}
Detail informatie: ${detailInfo}
Klant naam: ${clientName}
Planning type: ${planningType}
Aanspreektitel van de contactpersoon: ${contactPersonTitle}
Voornaam van de contactpersoon: ${contactPersonName}
Achternaam van de contactpersoon: ${contactPersonSurname}
Volledige naam van de contactpersoon: ${contactPersonFullname}
Functie van de contactpersoon: ${contactPersonFunction}
E-mailadres van de contactpersoon: ${contactPersonEmail}
Telefoonnummer van de contactpersoon: ${contactPersonTel}
GSM-nummer van de contactpersoon: ${contactPersonGsm}
Klantnaam: ${clientName} of ${projectClientName}
Aanspreektitel: ${clientTitle}
Land waar de klant woont: ${clientCountry}
Volledig adres van de klant: ${clientAddress} of ${projectAddress}
Straatnaam en huisnummer van de klant: ${clientStreet} of ${clientAddressStreet}
Woonplaats van de klant: ${clientCity} of ${clientAddressCity}
Postcode van de klant: ${clientZipcode} of ${clientAddressZipcode}
Volledig facturatie adres van de klant: ${clientInvoiceAddress}
Straatnaam en huisnummer facturatie adres klant: ${clientInvoiceStreet}
Postcode facturatie adres klant: $(clientInvoiceZipcode}
Stad facturatie adres klant: ${clientInvoiceCity}
Land facturatie adres: ${clientInvoiceCountry}
Naam eindklant: ${projectEndClientName}
Volledig adres van het project: ${site} of ${projectSite}
Straatnaam en huisnummer van het project: ${siteStreet}
Postcode van het project: ${siteZipcode}
Plaats van het project: ${siteCity}
BTW-nummer van de klant: ${clientVat}
E-mailadres van de klant: ${clientEmail}
Gsm-nummer van de klant: ${clientGsm}
Vast telefoonnummer van de klant: ${clientTel}
Vandaag: ${today}
Huidig tijdstip: ${now}
Projectnummer: ${logicId} of ${projectLogicId}
Status: ${status} of ${projectStatus}
Klant referentie: ${clientReference} of ${projectClientReference}
Aanspreektitel van de contactpersoon: ${planningContactPersonTitle}
Voornaam van de contactpersoon: ${planningContactPersonName}
Achternaam van de contactpersoon: ${planningContactPersonSurname}
Volledige naam van de contactpersoon: ${planningContactPersonFullname}
Functie van de contactpersoon: ${planningContactPersonFunction}
E-mailadres van de contactpersoon: ${planningContactPersonEmail}
Telefoonnummer van de contactpersoon: ${planningContactPersonTel}
GSM-nummer van de contactpersoon: ${planningContactPersonGsm}
Aanspreektitel van de contactpersoon project: ${contactPersonTitle}
Voornaam van de contactpersoon project: ${contactPersonName}
Achternaam van de contactpersoon project: ${contactPersonSurname}
Volledige naam van de contactpersoon project: ${contactPersonFullname}
Functie van de contactpersoon project: ${contactPersonFunction}
E-mailadres van de contactpersoon project: ${contactPersonEmail}
Telefoonnummer van de contactpersoon project: ${contactPersonTel}
GSM-nummer van de contactpersoon project: ${contactPersonGsm} Planningsnaam: ${planningName} of ${projectPlanningName}
Aantal kilometers tot het project: ${projectDistance}
RSZ-nummer van het project.: ${siteRsz}
Werfleider: ${siteManager}
Onderaannemers van het project: ${projectSubcontractors} of ${subcontractors}
Standaard btw klant: ${clientDefaultVatTarif}
Barcode op basis van het projectnummer: ${projectBarcode}

FacturenDatum van vandaag: ${today}
Huidig tijdstip: ${now}
Factuurnummer: ${logicId}
Status: ${status}
De factuur die gecrediteerd werd (enkel bij creditnota): ${originalLogicId}
Datum gecrediteerde factuur (enkel bij creditnota): ${originalDate}
Klant referentie: ${clientReference}
Factuurdatum: ${date}
Vervaldatum: ${expireDate}
Totaal excl. BTW: ${total}
Totaal incl. BTW: ${totalIncBtw}
Totaal dat nog moet betaald worden (incl. btw): ${totalOpen}
Betaalreferentie: ${paymentInstruction}
Naam verantwoordelijke: ${assignee}
Betaalvoorwaarden: ${paymentCondition}
G-rekening totaal: ${gAccountAmount}
Totaal incl. BTW minus g-rekening: ${totalWithoutGAccountAmount}
Klantnaam: ${client} of ${clientName}
Aanspreektitel: ${clientTitle}
Klantennummer: ${clientNr}
Volledig adres van de klant: ${clientAddress}
Volledig facturatie adres van de klant: ${clientInvoiceAddress}
Straatnaam en huisnummer voor facturatie adres van de klant: ${clientStreet} of ${clientAddressStreet}
Straatnaam en huisnummer facturatie adres klant: ${clientInvoiceStreet}
Postcode van de klant: ${clientZipcode} of ${clientAddressZipcode}
Postcode facturatie adres klant: $(clientInvoiceZipcode}
Stad van de klant: ${clientCity} of ${clientAddressCity}
Stad facturatie adres klant: ${clientInvoiceCity}
Land waar de klant woont: ${clientCountry}
Land facturatie adres: ${clientInvoiceCountry}
BTW-nummer van de klant: ${clientVat}
E-mailadres van de klant: ${clientEmail}
Gsm-nummer van de klant: ${clientGsm}
Vast telefoonnummer van de klant: ${clientTel}
Betalingsvoorwaarden klant: ${clientPaymentCondition}
Standaard btw klant: ${clientDefaultVatTarif}
Betaallink: ${paymentLink} - Enkel in combinatie met de Mollie integratie.
QR-betaalcode: ${paymentQR} (Deze code kan enkel maar in een E-mailbericht en HTML-gedeelte van de PDF, zoals een standaard tekst gebruikt worden.) - Enkel maar in combinatie met de Mollie integratie. De QR-code dient rechtstreeks via de camera applicatie van de smartphone of tablet ingescand te worden.
QR-betaalcode: ${bankTransferQR} - QR-code die niet in combinatie met de Mollie integratie kan gebruikt worden. De QR-code dient niet via de camera applicatie van de smartphone of tablet ingescand te worden, maar is rechtstreeks bruikbaar in verschillende bankapplicaties.
Bankrekening bedrijf: ${companyIban} en ${companyBic}

KlantenKlantnaam: ${client} of ${clientName}
Aanspreektitel: ${clientTitle}
Klantennummer: ${clientNr}
Volledig adres: ${clientAddress}
Volledig adres - facturatie adres: ${clientInvoiceAddress}
Straatnaam en huisnummer: ${clientStreet} of ${clientAddressStreet}
Straatnaam en huisnummer - facturatie adres: ${clientInvoiceStreet}
Postcode: ${clientZipcode} of ${clientAddressZipcode}
Postcode - facturatie adres: ${clientInvoiceZipcode}
Stad: ${clientCity} of ${clientAddressCity}
Stad - facturatie adres: ${clientInvoiceCity}
Land: ${clientCountry}
Land - facturatie adres: ${clientInvoiceCountry}
BTW-nummer van de klant: ${clientVat}
KvK-nummer: ${clientKvk}
E-mailadres van de klant: ${clientEmail}
Vast telefoonnummer van de klant: ${clientTel}
Gsm-nummer van de klant: ${clientGsm}
Betalingsvoorwaarden klant: ${clientPaymentCondition}
Standaard btw klant: ${clientDefaultVatTarif}
Rechtsvorm klant: ${legalForm}
Naam van de verantwoordelijke: ${clientAssignee}
IBAN nummer: ${clientIban}
BIC nummer: ${clientBic}

LeveranciersNaam van de leverancier: ${supplier} of ${supplierName}
Volledig adres van de leverancier: ${supplierAddress}
Straatnaam en huisnummer van de leverancier: ${supplierStreet}
Postcode van de leverancier: ${supplierZipcode}
Plaats van de leverancier: ${supplierCity}
BTW-nummer van de leverancier: ${supplierVat}
KvK-nummer: ${supplierKvk}
Email van de leverancier: ${supplierEmail}
Telefoon van de leverancier: ${supplierTel}
Rechtsvorm van de leverancier : ${legalForm}
Betalingsvoorwaarde van de leverancier : ${supplierPaymentCondition}
IBAN nummer: ${supplierIban}
BIC nummer: ${supplierBic}

Levernota'sNummer van de Levernota: ${logicId}
Status van de Levernota: ${status}
Klantreferentie: ${clientReference}
Opmerkingen: ${remark}
Naam van de verantwoordelijke: ${assignee}
Afleverdatum: ${deliveryDate}
Ontvangstdatum: ${receivedDate}

MaterieelPlanning groep: ${planningGroup}

OffertenDatum van vandaag: ${today}
Huidig tijdstip: ${now}
Offertenummer: ${logicId}
Status: ${status}
Klant referentie: ${clientReference}
Offertedatum: ${date}
Vervaldatum: ${expireDate}
Totaal excl. BTW: ${total}
Totaal incl. BTW: ${totalIncBtw}
Totaal BTW: ${totalBtw}
Totaal korting: ${totalDiscount}
Betreft: ${description}
Aanspreektitel van de contactpersoon: ${contactPersonTitle}
Voornaam van de contactpersoon: ${contactPersonName}
Achternaam van de contactpersoon: ${contactPersonSurname}
Volledige naam van de contactpersoon: ${contactPersonFullname}
Functie van de contactpersoon: ${contactPersonFunction}
E-mailadres van de contactpersoon: ${contactPersonEmail}
Telefoonnummer van de contactpersoon: ${contactPersonTel}
GSM-nummer van de contactpersoon: ${contactPersonGsm}
Volledig adres van de offerte: ${offerAddress}
Straatnaam en huisnummer van de offerte: ${offerStreet}
Postcode van de offerte: ${offerZipcode}
Plaats van de offerte: ${offerCity}
Volledig adres van het project: ${projectAddress}
Straatnaam en huisnummer van het project: ${projectStreet}
Postcode van het project: ${projectZipcode}
Plaats van het project: ${projectCity}
Naam van de verantwoordelijke: ${assignee}
Klantnaam: ${client} of ${clientName}
Aanspreektitel: ${clientTitle}
Klantennummer: ${clientNr}
Volledig adres van de klant: ${clientAddress}
Volledig facturatie adres van de klant: ${clientInvoiceAddress}
Straatnaam en huisnummer voor facturatie adres van de klant: ${clientStreet} of ${clientAddressStreet}
Straatnaam en huisnummer facturatie adres klant: ${clientInvoiceStreet}
Postcode van de klant: ${clientZipcode} of ${clientAddressZipcode}
Postcode facturatie adres klant: $(clientInvoiceZipcode}
Stad van de klant: ${clientCity} of ${clientAddressCity}
Stad facturatie adres klant: ${clientInvoiceCity}
Land waar de klant woont: ${clientCountry}
Land facturatie adres: ${clientInvoiceCountry}
BTW-nummer van de klant: ${clientVat}
E-mailadres van de klant: ${clientEmail}
Factuur e-mailladres van de klant: ${clientInvoiceEmail}
Gsm-nummer van de klant: ${clientGsm}
Vast telefoonnummer van de klant: ${clientTel}
Betalingsvoorwaarden klant: ${clientPaymentCondition}
Standaard btw klant: ${clientDefaultVatTarif}
Bij het factureren van een ‘fase’ via het tabblad projectplanning, kan je de naam van de artikellijn kiezen bij instellingen > offerte > Factureer percentage van fase. Als je deze vervangingscode daarin gebruikt, wordt het percentage die vanuit deze fase werd gefactureerd op de artikellijn weergegeven.: ${percentage}
Bij het factureren van een ‘fase’ via het tabblad projectplanning, kan je de naam van de artikellijn kiezen bij instellingen > offerte > Factureer percentage van fase. Als je deze vervangingscode daarin gebruikt, wordt de naam van de fase weergegeven op de artikellijn.: ${phaseName}
Totale korting: ${totalDiscount}
Bedrijf: ${company}

OrdersHuidig tijdstip: ${now}
Vandaag: ${today}
Datum: ${date}
Ordernummer: ${logicId} of ${orderLogicId}
Titel: ${title}
Status: ${status}
Klant referentie: ${clientReference}
Planningsnaam: ${planningName}
Order verantwoordelijke: ${assignee}
Totaal exclusief btw: ${totalExcBtw}
Totaal inclusief btw: ${totalIncBtw}
Totaal btw: ${totalBtw}
Klantnaam: ${clientName} of ${projectClientName}
Aanspreektitel: ${clientTitle}
Land waar de klant woont: ${clientCountry}
Volledig adres van de klant: ${clientAddress} of ${projectAddress}
Straatnaam en huisnummer van de klant: ${clientStreet} of ${clientAddressStreet}
Woonplaats van de klant: ${clientCity} of ${clientAddressCity}
Postcode van de klant: ${clientZipcode} of ${clientAddressZipcode}
Volledig facturatie adres van de klant: ${clientInvoiceAddress}
Straatnaam en huisnummer facturatie adres klant: ${clientInvoiceStreet}
Postcode facturatie adres klant: $(clientInvoiceZipcode}
Stad facturatie adres klant: ${clientInvoiceCity}
Land facturatie adres: ${clientInvoiceCountry}
Naam eindklant: ${projectEndClientName}
Volledig adres van het project: ${site} of ${projectSite}
Straatnaam en huisnummer van het project: ${siteStreet}
Postcode van het project: ${siteZipcode}
Plaats van het project: ${siteCity}
BTW-nummer van de klant: ${clientVat}
E-mailadres van de klant: ${clientEmail}
Gsm-nummer van de klant: ${clientGsm}
Vast telefoonnummer van de klant: ${clientTel}
Vandaag: ${today}
Projectnummer: ${logicId} of ${projectLogicId}
Status: ${status} of ${projectStatus}
Klant referentie: ${clientReference} of ${projectClientReference}
Aanspreektitel van de contactpersoon: ${contactPersonTitle}
Voornaam van de contactpersoon: ${contactPersonName}
Achternaam van de contactpersoon: ${contactPersonSurname}
Volledige naam van de contactpersoon: ${contactPersonFullname}
Functie van de contactpersoon: ${contactPersonFunction}
E-mailadres van de contactpersoon: ${contactPersonEmail}
Telefoonnummer van de contactpersoon: ${contactPersonTel}
GSM-nummer van de contactpersoon: ${contactPersonGsm}
Planningsnaam: ${planningName} of ${projectPlanningName}
Aantal kilometers tot het project: ${projectDistance}
RSZ-nummer van het project: ${siteRsz}
Werfleider: ${siteManager}
Onderaannemers van het project: ${projectSubcontractors} of ${subcontractors}
Standaard btw klant: ${clientDefaultVatTarif}

ProjectenKlantnaam: ${clientName} of ${projectClientName}
Aanspreektitel: ${clientTitle}
Land waar de klant woont: ${clientCountry}
Volledig adres van de klant: ${clientAddress} of ${projectAddress}
Straatnaam en huisnummer van de klant: ${clientStreet} of ${clientAddressStreet}
Woonplaats van de klant: ${clientCity} of ${clientAddressCity}
Postcode van de klant: ${clientZipcode} of ${clientAddressZipcode}
Volledig facturatie adres van de klant: ${clientInvoiceAddress}
Straatnaam en huisnummer facturatie adres klant: ${clientInvoiceStreet}
Postcode facturatie adres klant: $(clientInvoiceZipcode}
Stad facturatie adres klant: ${clientInvoiceCity}
Land facturatie adres: ${clientInvoiceCountry}
Naam eindklant: ${projectEndClientName}
Volledig adres van het project: ${site} of ${projectSite}
Straatnaam en huisnummer van het project: ${siteStreet}
Postcode van het project: ${siteZipcode}
Plaats van het project: ${siteCity}
BTW-nummer van de klant: ${clientVat}
E-mailadres van de klant: ${clientEmail}
Gsm-nummer van de klant: ${clientGsm}
Vast telefoonnummer van de klant: ${clientTel}
Vandaag: ${today}
Huidig tijdstip: ${now}
Projectnummer: ${logicId} of ${projectLogicId}
Status: ${status} of ${projectStatus}
Klant referentie: ${clientReference} of ${projectClientReference}
Aanspreektitel van de contactpersoon: ${contactPersonTitle}
Voornaam van de contactpersoon: ${contactPersonName}
Achternaam van de contactpersoon: ${contactPersonSurname}
Volledige naam van de contactpersoon: ${contactPersonFullname}
Functie van de contactpersoon: ${contactPersonFunction}
E-mailadres van de contactpersoon: ${contactPersonEmail}
Telefoonnummer van de contactpersoon: ${contactPersonTel}
GSM-nummer van de contactpersoon: ${contactPersonGsm}
Planningsnaam: ${planningName} of ${projectPlanningName}
Aantal kilometers tot het project: ${projectDistance}
RSZ-nummer van het project: ${siteRsz}
CIAW: ${checkInAtWork}
Werfmelding: ${siteNotification}
Werfleider: ${siteManager}
Standaard btw klant: ${clientDefaultVatTarif}
Barcode op basis van het projectnummer: ${projectBarcode}
Bedrijf: ${company}
Planning groep: ${planningGroup}

VorderingenNummer van de vorderingen: ${logicId}
Hoeveelste vordering van dat project: ${nr}
Status van de vordering: ${status}
Titel van de vordering: ${title}
Startdatum van de periode van vorderingsstaat: ${fromDate}
Einddatum van de periode van vorderingsstaat: ${toDate}
Totaal excl. btw: ${totalExcBtw}
Totaal incl. btw: ${totalIncBtw}
Totaal btw: ${totalBtw}
Naam van de verantwoordelijke: ${assignee}
Klantnaam: ${clientName} of ${projectClientName}
Aanspreektitel: ${clientTitle}
Land waar de klant woont: ${clientCountry}
Volledig adres van de klant: ${clientAddress} of ${projectAddress}
Straatnaam en huisnummer van de klant: ${clientStreet} of ${clientAddressStreet}
Woonplaats van de klant: ${clientCity} of ${clientAddressCity}
Postcode van de klant: ${clientZipcode} of ${clientAddressZipcode}
Volledig facturatie adres van de klant: ${clientInvoiceAddress}
Straatnaam en huisnummer facturatie adres klant: ${clientInvoiceStreet}
Postcode facturatie adres klant: $(clientInvoiceZipcode}
Stad facturatie adres klant: ${clientInvoiceCity}
Land facturatie adres: ${clientInvoiceCountry}
Naam eindklant: ${projectEndClientName}
Volledig adres van het project: ${site} of ${projectSite}
Straatnaam en huisnummer van het project: ${siteStreet}
Postcode van het project: ${siteZipcode}
Plaats van het project: ${siteCity}
BTW-nummer van de klant: ${clientVat}
E-mailadres van de klant: ${clientEmail}
Gsm-nummer van de klant: ${clientGsm}
Vast telefoonnummer van de klant: ${clientTel}
Vandaag: ${today}
Huidig tijdstip: ${now}
Projectnummer: ${logicId} of ${projectLogicId}
Status: ${status} of ${projectStatus}
Klant referentie: ${clientReference} of ${projectClientReference}
Aanspreektitel van de contactpersoon: ${contactPersonTitle}
Voornaam van de contactpersoon: ${contactPersonName}
Achternaam van de contactpersoon: ${contactPersonSurname}
Volledige naam van de contactpersoon: ${contactPersonFullname}
Functie van de contactpersoon: ${contactPersonFunction}
E-mailadres van de contactpersoon: ${contactPersonEmail}
Telefoonnummer van de contactpersoon: ${contactPersonTel}
GSM-nummer van de contactpersoon: ${contactPersonGsm}
Planningnaam: ${planningName} of ${projectPlanningName}
Aantal kilometers tot het project: ${projectDistance}
RSZ-nummer van het project: ${siteRsz}
Werfleider: ${siteManager}
Onderaannemers van het project: ${projectSubcontractors} of ${subcontractors}
Standaard btw klant: ${clientDefaultVatTarif}

WerkbonnenDatum van vandaag: ${today}
Huidig tijdstip: ${now}
Werkbonnummer: ${logicId}
Status: ${status}
Planningsnaam: ${planningName}
Adres: ${address}
Opmerking: ${remark}
Verantwoordelijke van het project: ${assignee}
Datum van de werkbon: ${date}
Adres van de werkbon: ${address}
Land van de werkbon: ${country}
Stad van de werkbon: ${city} en ${zipcode}
Straat van de werkbon: ${street}
Vroegste uurdetail: ${startHour}
Laatste uurdetail: ${endHour}
Werknemer van wie de prestaties op de werkbon staan: ${employee}
Geregistreerd artikel op de werkbon: ${article}
optelsom naar kilometers: ${toKilometers}
optelsom terug kilometers: ${returnKilometers}
optelsom naar + terug kilometers: ${totalKilometers}
titel: ${title}
Klantnaam: ${clientName} of ${projectClientName}
Aanspreektitel: ${clientTitle}
Land waar de klant woont: ${clientCountry}
Volledig adres van de klant: ${clientAddress} of ${projectAddress}
Straatnaam en huisnummer van de klant: ${clientStreet} of ${clientAddressStreet}
Woonplaats van de klant: ${clientCity} of ${clientAddressCity}
Postcode van de klant: ${clientZipcode} of ${clientAddressZipcode}
Volledig facturatie adres van de klant: ${clientInvoiceAddress}
Straatnaam en huisnummer facturatie adres klant: ${clientInvoiceStreet}
Postcode facturatie adres klant: $(clientInvoiceZipcode}
Stad facturatie adres klant: ${clientInvoiceCity}
Land facturatie adres: ${clientInvoiceCountry}
Naam eindklant: ${projectEndClientName}
Volledig adres van het project: ${site} of ${projectSite}
Straatnaam en huisnummer van het project: ${siteStreet}
Postcode van het project: ${siteZipcode}
Plaats van het project: ${siteCity}
BTW-nummer van de klant: ${clientVat}
E-mailadres van de klant: ${clientEmail}
Gsm-nummer van de klant: ${clientGsm}
Vast telefoonnummer van de klant: ${clientTel}
Vandaag: ${today}
Projectnummer: ${logicId} of ${projectLogicId}
Status: ${status} of ${projectStatus}
Klant referentie: ${clientReference} of ${projectClientReference}
Aanspreektitel van de contactpersoon: ${contactPersonTitle}
Voornaam van de contactpersoon: ${contactPersonName}
Achternaam van de contactpersoon: ${contactPersonSurname}
Volledige naam van de contactpersoon: ${contactPersonFullname}
Functie van de contactpersoon: ${contactPersonFunction}
E-mailadres van de contactpersoon: ${contactPersonEmail}
Telefoonnummer van de contactpersoon: ${contactPersonTel}
GSM-nummer van de contactpersoon: ${contactPersonGsm}
Planningnaam: ${planningName} of ${projectPlanningName}
Aantal kilometers tot het project: ${projectDistance}
RSZ-nummer van het project: ${siteRsz}
Werfleider: ${siteManager}
Onderaannemers van het project: ${projectSubcontractors} of ${subcontractors}
Standaard btw klant: ${clientDefaultVatTarif}


Werkbonnen - uurdetailArbeid die werd uitgevoerd: ${article}
Werknemer: ${employee}
Start werkuur: ${startHour}
Eind werkuur: ${endHour}
Opmerkingen: ${remark}
Activiteit die werd uitgevoerd: ${activity}
Datum van het werkuur: ${date}

WerknemersVolledige naam van de werknemer: ${employeeFullName}
Voornaam van de werknemer: ${employeeFirstName}
Naam van de werknemer: ${employeeName}
Geboortedatum van de werknemer: ${employeeBirthDate}
Nationaliteit van de werknemer: ${employeeNationality}
Burgerlijke staat van de werknemer: ${employeeCivilstate}
Personen ten laste van de werknemer: ${employeeDependentChildren}
Functie van de werknemer: ${employeeFunction}
GSM-nummer van de werknemer: ${employeeGsm}
E-mailadres van de werknemer: ${employeeEmail}
Adres van de werknemer: ${employeeAddress}
Adres (stad) van de werknemer: ${employeeCity}
Adres (land) van de werknemer: ${employeeCountry}
Adres (postcode) van de werknemer: ${employeeZipcode}
Adres (straat) van de werknemer: ${employeeStreet}
INSZ van de werknemer: ${insz}
IBAN nummer: ${employeeIban}
BIC nummer: ${employeeBic}
Werknemersrol: ${employeerole}
In dienst sinds: ${employeeSince}
Uit dienst: ${employeeGone}
Statuut: ${employeeStatute}
Type: ${employeeType}
Subtype: ${employeeSubType}
Afstand woon/werkverkeer: ${employeeDistance}
Uurrooster: ${employeeSchedule}
Planning groep: ${planningGroup}

Bijgewerkt op: 04/06/2024

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!