Artikelen over: Offerten & Calculatie

Wat zijn de mogelijkheden van parameters in mijn posten?

ParametersParameters kunnen aangemaakt worden indien er met variabelen gerekend wordt in de post.

We gebruiken de post van het crisp artikel: "Hoe calculeer ik in Robaws?"In de post geven we de mogelijkheid om een keuze te maken uit 2 kleuren verf. We kunnen echter pas de keuze maken indien we gebruik maken van een parameter.

Hoe gaan we te werk? We maken een nieuwe parameter aan en geven deze steeds een unieke naam. We stellen daarna in het veld “omschrijving” de parameter in vraag: welke kleur wordt er gebruikt? Deze vraag kan enkel maar beantwoord worden door het juiste kleur op te geven, namelijk blauw of rood. Om de mogelijkheid te krijgen deze waarden in te geven, schakelen we de functie “toon details” in.Er wordt een extra kolom “mogelijke waarden” weergegeven waar we blauw of rood nu kunnen invullen.
Let op! Om tekst te laten weergegeven door het systeem, plaatsen we beide waarden tussen aanhalingstekens (“). Drukken we vervolgens op de Enter-toets, dan wordt de waarde bewaard. In de laatste kolom “waarde” worden beide mogelijke waarden nu effectief als tekst weergegeven.Een parameter om de kleur te kiezen hebben we aangemaakt. Deze parameter heeft echter nog geen invloed op het aantal van een bepaald artikel in de calculatie. We moeten hiervoor dus nog een formule opstellen. We gaan hiervoor als volgt te werk:

In de formule kennen we een conditie toe aan de parameter. Wordt hier aan voldaan, dan moet het aantal van dit artikel verrekend worden met een bepaalde waarde (1). Zoniet moet het aantal van het artikel verrekend worden met een bepaalde waarde (0). De formule ziet er als volgt uit:Wordt er bij de parameter “kleurverf” gekozen voor blauw, dan zal het aantal van dit artikel verrekend worden. Wordt er gekozen voor rood, dan zal het aantal van het artikel niet verrekend worden.De rubriek “parameters” is tevens ook een kladblok waar formules onmiddellijk kunnen uitgetest worden. We geven aan dat beide formules een berekening zijn. Deactiveren we vervolgens de functie “toon details”, dan zullen beide formules niet meer weergegeven worden in het overzicht.

We kopiëren de formule en plakken deze nu vervolgens in het veld “aantal” van het betreffende artikel. Het oorspronkelijk ingevulde aantal laten we ongewijzigd. We voegen enkel de formule toe en plaatsen deze tussen haakjes.We herhalen deze stap voor de rode verf.Eenmaal beide formules toegekend zijn, stellen we vast dat er slechts met één van de artikels gerekend wordt, namelijk het artikel waarbij de formule overeenkomt met de gekozen waarde van de parameter.Het aantal dagen dat de hoogtewerker moet voorzien worden is ook een variabele waarvoor een parameter kan aangemaakt worden. In tegenstelling tot de andere parameter kunnen we hier geen keuzemogelijkheid voorzien met waarden zoals blauw of rood. We zullen ook geen rekening moeten houden met “mogelijke waarden”. We hoeven enkel een getal op te geven in de kolom “formule”.Om het aantal dagen dat een hoogtewerker dient voorzien te worden te laten verrekenen in de calculatie, dan hoeven we enkel de parameter “aantaldagen” te plakken bij het aantal van de parameter en de waarde uit de parameter wordt onmiddellijk overgenomen.

We gaan met het gebruik van deze parameter er reeds vanuit dat de hoogtewerker zeker zal gebruikt worden. Dit is opnieuw een variabele waarvoor we een parameter zoals “kleurverf” kunnen aanmaken, maar dan om de hoogtewerker wel of niet te laten verrekenen.Bij het laatste artikel kunnen we, door gebruik te maken van een reeds vooraf gedefinieerde parameter, onmiddellijk verwijzen naar het aantal kilometers dat automatisch berekend wordt in de offerte. Hiervoor gebruiken we de parameter DISTANCE_KM.


Gebruik van automatische tekst door een verwijzing te maken naar de betreffende parameter.

We zouden op de offerte graag de waarde van een bepaalde parameter automatisch willen weergeven. Hoe gaan we hiervoor te werk?

We maken hiervoor gebruik van de uitgebreide omschrijving, waar we een verwijzing kunnen maken naar een bepaalde parameter.

In de uitgebreide omschrijving van de post verwijzen we naar de parameter. Dit doen we door gebruik te maken van enkele symbolen: $ en { }. We plaatsen de naam van de parameter tussen de accolade’s, zoals ${naamparameter}.

Voorbeeld:

We maken een verwijzing naar de parameter “kleurverf” en maken daarvoor volgende verwijzing op: ${kleurverf}. Deze verwijzing plaatsen we in het veld “bijkomende omschrijving”. We plaatsen voorafgaand de verwijzing ook wat tekst, zodanig dat de opgegeven informatie duidelijk weergegeven wordt in de offerte.

Ingave post: Kleur: ${kleurverf}
Weergave offerte-PDF: Kleur: blauwWe kunnen daarnaast ook een parameter opmaken, waarbij we afhankelijk van de keuze van een andere parameter, tekst kunnen laten weergeven op de offerte.

Voorbeeld:

We maken een parameter “teksthoogtewerker” aan. In deze parameter geven we tekst op, die op basis van de keuze in de parameter “hoogtewerker” zal weergegeven worden op de offerte-PDF.

Formule:

hoogtewerker == “ja”? "Er zal een hoogtewerker door ons voorzien worden voor " + aantaldagen + " dagen." : "Er wordt er hoogtewerker voorzien door de klant."

We maken vervolgens een verwijzing naar de parameter bij bijkomende omschrijving. Deze ziet er als volgt uit:

${teksthoogtewerker}Op basis van de keuze die we opgeven bij de parameter “hoogtewerker”, zal de volgende tekst weergegeven worden op de offerte-PDF

Hoogtewerker = ja

Er zal een hoogtewerker door ons voorzien worden voor 5 dagen.

Hoogtewerker = nee

Er wordt een hoogtewerker voorzien door de klant.

Codes

Wiskundige formulesBijgewerkt op: 30/10/2023

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!