Artikelen over: Werkbon & Wappy

Uurcontrole

In de module 'werkbonnen' kan je naast de tabbladen overzicht en analyse ook een 3e tabblad raadplegen: uurcontrole.
Je kan onder dit tabblad de gepresteerde werkuren van werknemers controleren.

Dit a.d.h.v. 2 verschillende weergaves:

Detailweergave (oude werkbonkalender weergave): geeft een algemeen overzicht van alle werknemers en hun gepresteerde werkuren op basis van de registraties in één of meerdere werkbonnen.
Geen detailweergave (nieuwe uurcontrole weergave): geeft een algemeen overzicht van alle werknemers en hun gepresteerde werkuren op basis van de registraties in één of meerdere werkbonnen. Deze werkuren worden vervolgens afgepunt i.f.v. de toegewezen uursoorten en uurroosters aan de werknemers.

Instellingen


Via instellingen > werkbonnen kunnen verschillende weergaven geconfigureerd worden.Gebruik


Eenmaal je verschillende overzichten geconfigureerd hebt, kan je de functies van de uurcontrole gebruiken.In het overzicht kunnen er verschillende kleuren of arceringen weergegeven worden:

Gearceerd: een afwezigheid wordt aangeduid.
Niet gearceerd: een aanwezigheid wordt aangeduid.

Groen: het aantal te presteren werkuren werd behaald. Enkel aan- of afwezigheden waar een uursoort aan toegekend zijn en opgenomen werden in het uurrooster, worden gebruikt voor de berekening.
Donkergroen: de prestatie werd volledig goedgekeurd en kan naar Scab verstuurd worden. Dit betekent echter niet dat het aantal gepresteerde uren correct zijn. Ook de dagen waarop niet niet gewerkt dient te worden, worden hierin meegerekend.
Oranje: er werden meer uren gepresteerd dan voorzien volgens het uurrooster.
Rood: het aantal te presteren werkuren werd voor die dag niet behaald.Om de gepresteerde werkuren te kunnen afpunten op basis van uursoorten, uurroosters en afwezigheden, dien je rekening te houden met enkele instellingen. Hieronder een overzicht:

UurroosterEen uurrooster geeft de start- en einduren per (werk)dag aan, waarbinnen werkuren dienen gepresteerd te worden.

Instellingen


Via instellingen > werknemers kunnen verschillende uurroosters geconfigureerd worden.Klik je op de knop 'uurrooster', dan krijg je de mogelijkheid om meerdere uurroosters i.f.v. werknemers aan te maken.Werknemersfiche


In een werknemersfiche kan je nadien een uurrooster toekennen aan de werknemer.UursoortenEen uursoort dient om een onderscheid te maken tussen een aanwezigheid of afwezigheid van een werknemer.

Instellingen


Via instellingen > werknemers kunnen uursoorten geconfigureerd worden.

Schakel uursoort in
Activeer je deze functie, dan verschijnt er vervolgens een extra knop 'uursoort'.

Klik je op de knop 'uursoort', dan krijg je de mogelijkheid om meerdere uursoorten i.f.v. aan- of afwezigheid aan te maken.

‘Meetellen in uurschema’ betekent dat uren die deze uursoort bevatten, meegenomen worden in de berekening van de uurcontrole. Er wordt zo nagegaan of er voldoende werkuren werden gepresteerd voor een bepaalde dag.

Een code hoeft niet ingevuld te worden. Dit is enkel vereist indien een koppeling met SCAB gemaakt wordt.

Artikelfiche


In een artikelfiche kan je nadien een uursoort toekennen aan een artikel.Een uursoort kan je enkel toekennen aan artikelen waarbij 'uurcode' is aangevinkt.

Inhouding of bijbetalingAan een aan- of afwezigheid kan er een inhouding of bijbetaling toegekend worden.

Instellingen


Via instellingen > werknemers kunnen inhoudingen en/of bijbetalingen geconfigureerd worden.Klik je op de knop 'inhouding of bijbetaling', dan krijg je de mogelijkheid om meerdere inhoudingen of bijbetalingen aan te maken.

Werknemersfiche


In een werknemersfiche kunnen er inhoudingen en/of bijbetalingen aan een werknemer toegekend worden.
Registreer je een inhouding of bijbetaling, dan kan je steeds een datum opgeven en een omschrijving en bedrag invullen.AfwezighedenInstellingen


Via instellingen > dagplanning kunnen afwezigheden geconfigureerd worden.Aan een afwezigheid dient ook steeds een uursoort toegewezen te worden. Zo wordt een afwezigheid ook correct weergegeven in de uurcontrole.

Bijgewerkt op: 26/01/2024

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!