Order vs. project

Wat is het verschil tussen een order en een project?
Die vraag wordt weleens gesteld. We kunnen een project en order als volgt opdelen:

Een project is het dossier of de kapstop die verschillende documenten verzamelt en op basis van die gegevens een nacalculatie weergeeft.
Een order kan deel uitmaken van een project, maar kan daarnaast ook volledig losstaand van een project aangemaakt worden. Een order werd in het verleden vaak gebruikt als orderbevestiging, opmaak van een pro-forma factuur, opsomming van prestaties op basis van werkbonnen, ... Door de toevoeging van de functies online ondertekenen van documenten en pro forma facturen, is het gebruik van orders voor deze toepassingen eerder overbodig geworden.

GebruikEen order kan voortaan ook gebruikt worden i.f.v. het onderhoud van een bepaalde installatie. Er werden enkele functies toegevoegd aan het order, waardoor bepaalde handelingen in een order gelijk zijn aan handelingen in een project. Hieronder een overzicht:

Project en orderBestanden


Documenten die onder het tabblad 'bestanden' bewaard worden, kunnen in een order en project intern geraadpleegd worden en gedeeld worden in Wappy.

Planning


Via het tabblad planning kan je vanuit een order en project rechtstreeks een planningsitem aanmaken. Vanuit een order zal dit meestal gekoppeld zijn aan een installatie, terwijl dit vanuit een project eerder om verschillende opdrachten kan gaan.

Overzicht media van werkbonnen


Alle media (foto's, bestanden, ...) die via een werkbon vanuit Wappy verstuurd worden naar Robaws, kunnen geraadpleegd worden in het gekoppelde order en/of project.
Het opvragen van deze media doe je door te klikken op de 'paperclip'.

In een order: via het overzicht (naast de werkbonnen)
In een project: via het tabblad inzichten (naast de werkbonnen)

OrderIn een order vind je een tabblad 'uitvoering'. In dit tabblad worden alle werkbonnen en aankoopfacturen weergegeven, waaraan het order is toegewezen.
Alle gepresteerde arbeidsuren, verbruikte en gefactureerde materiaal worden zo overzichtelijk weergegeven.

Overzicht gepresteerde arbeidsuren, verbruikte en gefactureerde materiaal.

Vanuit het order kan je de arbeidsuren en materiaal vervolgens facturen. Klik je op 'maak factuur', dan kan je een factuur opmaken op basis van een specifieke facturatiestrategie.

Facturatiestrategie├źn

Neem alle lijnen over: lijnen uit het order, de werkbon en aankoopfactuur worden overgenomen en weergegeven op de factuur.
Voeg alle lijnen samen en combineer gelijke lijnen: artikelen die meermaals geregistreerd werden in werkbonnen en/of aankoopfacturen, worden samengeteld en als 1 lijn weergegeven op de factuur.
Herleid elke aankoopfactuur/werkbon tot 1 lijn: alle lijnen uit een aankoopfactuur en/of werkbon worden samengeteld en per document als totaalbedrag weergegeven op de factuur.

Nadat je een factuur opgemaakt hebt, wordt de status van het order en de gefactureerde documenten automatisch gewijzigd naar 'gefactureerd'.

Bijgewerkt op: 24/06/2024

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!