Verdeelsleutel

In Robaws kan je gebruikmaken van een verdeelsleutel. Dit is mogelijk in de modules offerten en vorderingen.
Een verdeelsleutel kan gebruikt worden wanneer je één of meerdere posten van een offerte of vordering aan verschillende klanten wil factureren.
Hieronder wordt uitgelegd hoe je de verdeelsleutel kan instellen en toewijzen aan één of meerdere lijnen in een offerte en vordering.

OffertenDe verdeelsleutel kan je instellen in de offerte via het witte cirkeltje die naast 'verdeelsleutel' staat. Als je hierop klikt opent er een ander venster waar je deze kan instellen.


Via de 2 'toevoegen' knoppen kan je zowel verschillende verdeelsleutels aanmaken, als klanten gaan toevoegen. Om verdeelsleutels aan te maken, gebruik je de linker toevoegen knop (gele kleur). Om klanten toe te voegen, gebruik je de rechter toevoegen knop (rode kleur).


Eenmaal de verdeelsleutels aangemaakt zijn, kan je deze zoals onderstaand voorbeeld weergeeft invullen. Je kan het venster verlaten door op de escape toets te drukken of door naast het venster te klikken met je linkermuisknop. De gegevens worden dan meteen bewaard.

Let op: bij de verdeelsleutels werken we altijd met percentages en niet met absolute bedragen.

Eens de verdeelsleutel aangemaakt is kan je deze gaan toepassen op de offerte. Wanneer een artikel ingeladen wordt, kan je in de kolom van de verdeelsleutel een specifieke verdeelsleutel selecteren en toewijzen aan de lijn.


VorderingenWanneer je van een offerte een vordering maakt, dan worden de verdeelsleutels die aangemaakt en toegekend werden in de offerte, automatisch meegenomen naar de vordering.
Indien je op de offerte geen verdeelsleutel ingesteld hebt, kan je dit wel nog steeds doen in de vordering. Het instellen en toewijzen van een verdeelsleutel gebeurt dan op dezelfde manier als in een offerte.

Bij het aanmaken van de verdeelsleutel kan je in het kleine kader een afkorting ingeven. Deze afkorting wordt gebruikt om dit op de vorderingsstaat weer te geven. Op deze manier weet de klant welke verdeelsleutel van toepassing is op welke lijn.

Bijgewerkt op: 19/07/2023

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!