G-rekening instellen

Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee je alleen de loonheffingen en/of de BTW kan betalen. Een G-rekeningnummer bevat altijd de cijfers 099 op de 3 posities direct na de uit 4 letters bestaande bankcode.

G-rekening instellen


Het instellen van een G-rekening gebeurt op bedrijfsniveau:
Ga naar instellingen
Klik op facturen
Scroll naar beneden tot aan 'activeer G-rekening'


Bij G-rekening standaard instellingen kunnen volgende geconfigureerd worden:
Actief:moet bij het aanmaken van een nieuwe factuur standaard een G-rekening gebruikt worden
G-rekening %:welk standaard percentage van het totaalbedrag op de factuur moet op de G-rekening gestort worden
Loonkosten %: wat is het bestanddeel van de loonkosten op de factuur

Standaardbericht facturen


Het is ook mogelijk om een standaard bericht in te stellen dat zal vermeld worden op elke factuur waarop een G-rekening van toepassing is.
Ga naar instellingen
Klik op facturen
Scroll naar G-rekening opmerkingen

Volgende vervangingscodes zijn beschikbaar:
${gAccountAmount}: het bedrag dat op de G-rekening moet gestort worden
${totalWithoutGAccountAmount}: het factuurbedrag vermindert met het bedrag voor de G-rekening (bedrag dat dus op de rekening courant moet gestort worden)

G-rekening voor factuur


Wanneer de G-rekening geactiveerd werd in de instellingen, dan verschijnt in het scherm van de facturen een extra blok G-rekening waarin volgende kan ingevuld worden:
Actief: moet voor deze factuur een G-rekening gebruikt worden
G-rekening %: welk percentage van het totaalbedrag van de factuur moet op de G-rekening gestort worden
Loonkosten %: wat is het bestanddeel van de loonkosten van de factuur


Voorbeeld berekening


Voorbeeld
=========

Totaal van de factuur = €1500
G-rekening
Loonkostenbestanddeel = 60%
Percentage G-rekening = 30%

Bedrag loonkostenbestanddeel: €1500 x 60% = €900
Bedrag G-rekening: €900 x 30% = €270

Factuurtotaal: €1500
Te storten op de G-rekening: €270
Te storten op de N-rekening: €1230

Bijgewerkt op: 24/01/2023

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!