G-rekening instellen

Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee je alleen de loonheffingen en/of de BTW kan betalen. Een G-rekeningnummer bevat altijd de cijfers 099 op de 3 posities direct na de uit 4 letters bestaande bankcode.

G-rekening instellenHet instellen van een G-rekening gebeurt op bedrijfsniveau:
Ga naar instellingen
Klik op facturen
Scroll naar beneden tot aan 'activeer G-rekening'


Bij G-rekening standaard instellingen kunnen volgende geconfigureerd worden:
Actief:moet bij het aanmaken van een nieuwe factuur standaard een G-rekening gebruikt worden
G-rekening %:welk standaard percentage van het totaalbedrag op de factuur moet op de G-rekening gestort worden
Loonkosten %: wat is het bestanddeel van de loonkosten op de factuur

Standaardbericht facturenHet is ook mogelijk om een standaard bericht in te stellen dat zal vermeld worden op elke factuur waarop een G-rekening van toepassing is.
Ga naar instellingen
Klik op facturen
Scroll naar G-rekening opmerkingen

Volgende vervangingscodes zijn beschikbaar:
${gAccountAmount}: het bedrag dat op de G-rekening moet gestort worden
${totalWithoutGAccountAmount}: het factuurbedrag vermindert met het bedrag voor de G-rekening (bedrag dat dus op de rekening courant moet gestort worden)
${labourAmount}: loonaandeel op basis van de gekozen strategie:

Strategie: percentageStrategie: loonaandeel
totaal incl btw x Loonkosten %aantal uren x prijs per uur


G-rekening voor factuurWanneer de G-rekening geactiveerd werd in de instellingen, dan verschijnt in het scherm van de facturen een extra blok G-rekening waarin volgende kan ingevuld worden:

Actief: moet voor deze factuur een G-rekening gebruikt worden
Strategie: keuze uit percentage of loonaandeel.

PercentageG-rekening %: welk percentage van het totaalbedrag van de factuur moet op de G-rekening gestort worden?
Loonkosten %: wat is het bestanddeel van de loonkosten van de factuur?LoonaandeelJe kan er uiteraard ook voor kiezen om het loonaandeel niet procentueel op te geven, maar eerder op basis van het aantal loonuren die vermenigvuldigd worden met de prijs per uur.
Wanneer een factuur wordt aangemaakt vanuit één of meerdere werkbonnen, dan wordt er reeds automatisch een inschatting gemaakt van dit loonaandeel.

Aantal uren: totaal aantal uren van de werkbonnen.
Prijs per uur: gemiddelde prijs van alle gepresteerde werkuren.

De gegevens kunnen op de factuur steeds overschreven worden.Standaard is de strategie ‘Percentage’ ingesteld. Een alternatieve optie is ‘Loonaandeel’. De gewenste strategie kan ingesteld worden in de klantenfiche > tabblad Financieel of in de instellingen > facturen.

Het ‘G-rekening totaal’ wordt ook gevisualiseerd in het kader van de G-rekening.

Voorbeeld berekeningTotaal van de factuur = €1500
G-rekening
Loonkostenbestanddeel = 60%
Percentage G-rekening = 30%

Bedrag loonkostenbestanddeel: €1500 x 60% = €900
Bedrag G-rekening: €900 x 30% = €270

Factuurtotaal: €1500
Te storten op de G-rekening: €270
Te storten op de N-rekening: €1230

Bijgewerkt op: 28/03/2024

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!